Magne Kaldhusdal

Seniorforskar, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Husdyrhelse
Mobilnr
+47 95886653
E-post
magne.kaldhusdal@vetinst.no

Forskningsprosjekter

TEiCON

TEiCON (Tools for Eimeria CONtrol, 2020-2024, ledet av Veterinærinstituttet) skal bidra til utvikling av bedre diagnostiske verktøy og framskaffe bedre data og kunnskap for å styrke bærekraften i slaktekylling og kalkunproduksjon. Prosjektet vil ha særlig fokus på koksidier (Eimeria, en gruppe av tarmparasitter) og assosierte tarmsykdommer i norsk fjørfe. Prosjektet skal bl.a. bidra til å redusere den allerede lave bruken av antimikrobielle midler i norsk fjørfekjøttproduksjon.

Prosjektperiode
2020 - 2024
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, Parasittologi

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

NE kalkun - Nekrotiserande enteritt hos kalkun: Forebyggande tiltak, tidleg diagnostikk og ikkje-antibiotisk behandling

Prosjektet har som mål å bidra til betre tarmhelse og redusert bruk av antibiotika hos norsk slaktekalkun

Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, Virologi

Tarmhelse hos laks

I første del av prosjektet om tarmhelse hos laks har vi karakterisert tarmsvulstene som ble funnet hos stamfisk nærmere. Videre arbeid vil fokusere på visse planteoljers innvirkning på tarmen når de erstatter fiskeolje i fôret, og studere uspesifikke forsvarsmekanismer i tarmen hos laks og om disse endres under forskjellige fôringsregimer.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiFiskehelse, Patologi

Gizzard inflammation in commercial broiler chickens and slaughter turkeys.

The main objective of the project is to acquire new knowledge about a health problem preliminarily designated gizzard inflammation in commercial broiler chickens and slaughter turkeys.
Prosjektperiode
2006 - 2011
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Dyrevelferd, Husdyrhelse, Molekylærbiologi, ParasittologiBakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Epidemiologi, Husdyrhelse, Parasittologi, Patologi, Serologi, VirologiFiskehelse, PatologiFôrtrygghet, Mykotoksiner, Patologi