Magne Kaldhusdal

Seniorforskar, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Epidemiologi
Mobilnr
+47 95886653
Tlf
+47 95886653
E-post
magne.kaldhusdal@vetinst.no

Magnes spesialområde er magetarmhelse hos fjørfe.
Magne har jobba med rådgjeving i fjørfehelse for næring og forvaltning, patoanatomisk diagnostikk på fjørfe og pattedyr, oppdragsforsking og forsking innan fjørfe- og fiskehelse finansiert av NFR, EU og næring.

Faglig bakgrunn

Veterinær 1985
PhD 1994

Last ned CV

Forskningsprosjekter

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.
Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

Tarmhelse hos laks

I første del av prosjektet om tarmhelse hos laks har vi karakterisert tarmsvulstene som ble funnet hos stamfisk nærmere. Videre arbeid vil fokusere på visse planteoljers innvirkning på tarmen når de erstatter fiskeolje i fôret, og studere uspesifikke forsvarsmekanismer i tarmen hos laks og om disse endres under forskjellige fôringsregimer.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Fiskehelse, Patologi