Magne Kaldhusdal

Seniorforskar, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Husdyrhelse
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

Koksfri kylling

Norsk fjørfenæring har som mål å avvikle bruken av koksidiostatika i oppdrettet av konvensjonell slaktekylling, og treng eit solid kunnskapsgrunnlag for å finne ut korleis dette best kan skje.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, Patologi

Tarmhelse hos laks

I første del av prosjektet om tarmhelse hos laks har vi karakterisert tarmsvulstene som ble funnet hos stamfisk nærmere. Videre arbeid vil fokusere på visse planteoljers innvirkning på tarmen når de erstatter fiskeolje i fôret, og studere uspesifikke forsvarsmekanismer i tarmen hos laks og om disse endres under forskjellige fôringsregimer.
Prosjektperiode
2010 - 2014
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiFiskehelse, Patologi

Gizzard inflammation in commercial broiler chickens and slaughter turkeys.

The main objective of the project is to acquire new knowledge about a health problem preliminarily designated gizzard inflammation in commercial broiler chickens and slaughter turkeys.
Prosjektperiode
2006 - 2011
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykotoksiner, Parasittologi, PatologiFiskehelse, PatologiFôrtrygghet, Mykotoksiner, Patologi