Knut Falk

Forsker, Epidemiologi

Mobilnr
+47 48009253
Tlf
+47 48009253
E-post
knut.falk@vetinst.no


Forskningsprosjekter

Betydning av ILAV HPR0 for utbrudd av ILA

Prosjektgruppen vil utvikle en metode for rangering av enkelt-lokaliteters risiko for å få ILA (basert på tilstedeværelse av HPR0 og for lokal spredning av virulent HPR-deletert ILA-virus) gjennom å beregne et kvantitativt risikoestimat for hver lokalitet. En slik modell vil være nyttig både med tanke på at overvåking kan gjøres mer effektiv og risikobasert, og at en kan implementere mer optimal sykdomsforebygging.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Epidemiologi, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Risikovurdering, Statistikk, Virologi

Viral Haemorrhagic septicaemia virus (VHSV) in wild and farmed fish in Norway

Viral Haemorrhagic septicaemia virus (VHSV), the causative agent of viral haemorrhagic septicaemia (VHS), is widespread among several fresh water and marine fish species, both farmed and wild. The presence of VHSV in wild fish has been considered as a threat to the salmonid farming industry.
Prosjektperiode
2013 - 2013
Område
Fiskehelse, Risikovurdering, Virologi, Epidemiologi, Patologi