Kjell Handeland

Vilthelseansvarlig, Husdyr, vilt og velferd

Mobilnr
+47 95726262
Tlf
+47 23216350
E-post
kjell.handeland@vetinst.no


Forskningsprosjekter

CWD - Forskning på skrantesyke

Veterinærinstituttet påviste den alvorlige prionsykdommen skrantesyke (CWD) hos villrein og elg i 2016. På bakgrunn av den alvorlige og uoversiktlige smittesituasjonen hos norske hjortedyr har Landbruks-og matdepartementet bevilget oppstartsmidler til fire forskningsprosjekter på skrantesyke.

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Patologi, Risikovurdering, Statistikk, Vilthelse