Karin Stien Johnsen

Overingeniør, Fiskediagnostikk

Fagområder
Bakteriologi
Mobilnr
+47 92880646
Tlf
+47 92880646
E-post
karin.johnsen@vetinst.no

Ansvarlig for vann og næringsmidler og OK radioaktivitet.
Mikrobiologi fisk, delansvar for Gyrodactylus OK-programmet.
KS-rutiner vekt og kontrollstammer.

Faglig bakgrunn

Kjemiingeniørutdanning, Trondheim Ingeniørhøgskole 1980.
Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste (30 år i 2011)