Hilde Skår Norli

Seniorrådgiver, NRL-koordinator, Stab analyser og diagnostikk

Fagområder
Kjemi, Matbakteriologi, Mattrygghet, Statistikk
Mobilnr
+47 46888807
Tlf
+47 46888807
E-post
hilde.skar-norli@vetinst.no

Kjemisk og mikrobiologisk analysemetodikk, statistikk innenfor metodevalidering, prosjektledelse m.v.

Faglig bakgrunn

Cand. scient i organisk analytisk kjemi fra UIO (1990)

Formann i NordVal International
Medlem i NMKL (Generalsekretær i NMKL 1997-2016)
President i AOAC Europe
Medlem i statistikkgruppen i AOACI
Fellow of AOAC Award Committee