Helene Wisløff

Forsker, Høyrisikoagens og patologi

Mobilnr
+47 95949246
Tlf
+47 95949246
E-post
helene.wisloff@vetinst.no

Patolog. Arbeider med diagnostikk/forskning på varmblodige dyr.

Forskningsprosjekter

FUNTOX - Sopp og mykotoksiner i et «én helse» perspektiv

FUNtox is a strategic institute scheme at the Norwegian Veterinary Institute established to provide a centre of excellence for research on fungi (FUN) and toxinology (tox). The group has a multidisciplinary profile.
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Mykotoksiner, Patologi, Risikovurdering, Zoonoser