Heidi Enemark

Seniorforsker, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Parasittologi
Mobilnr
+47 91689587
Tlf
+47 91689587
E-post
heidi.enemark@vetinst.no