Even Thoen

Forsker, Fiskehelse og biosikkerhet

Fagområder
Fiskehelse, Fiskevelferd, Mykologi, Patologi
Mobilnr
+47 99738667
Tlf
+47 99738667
E-post
even.thoen@vetinst.no


Forskningsprosjekter

SAPRO: Sustainable Approaches to Reduce Oomycete (Saprolegnia) Infections in Aquaculture

Sykdommen saprolegniose utgjør en alvorlig trussel både mot akvakulturnæringen og villfiskpopulasjoner i flere land. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle bærekraftige strategier for å kontrollere og redusere sykdommen. Dette gjøres gjennom å etablere et nettverk bestående av ti doktorgradsstudenter og tre post doc-forskere og lære dem opp det nyeste innen teknikker og metoder for å studere alle aspekter av sykdommen.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Epidemiologi, Fiskehelse, Mykologi