Elin Rolén

Senioringeniør, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Kompetanse og arbeidsoppgaver:

Toksigene og patogene sopp og eggsporesopp, azolresistens, saprolegniose (uttesting av behandling). Utvikling av molekylære metoder for påvisning og kvantifisering av patogene sopp og eggsporesopp (ringorm, krepsepest). Mykologisk diagnostikk, morforlogisk og molekylær identifisering av muggsopp, gjærsopp og eggsporesopp.

Prosjekter:

NavAzole: Forskning på utvikling og utbredelse av azolresistens, samt etablering av metoder, nettverk og rutiner for diagnostikk og overvåkning i Norge 

https://www.vetinst.no/forskning-innovasjon/pagaende-forskningsprosjekter/navazole

Jekyll and Hyde: Forskning på plastavfall som vektor for helseskadelige muggsopp og bakterier og bruk av muggsopp til nedbryting av plastavfall.

https://www.vetinst.no/forskning-innovasjon/pagaende-forskningsprosjekter/jekyll-hyde 

Fagområder
Molekylærbiologi, Mykologi
Vis telefonnummer

Send e-post