Elin Reitehaug

Seniorrådgiver, Kommunikasjon og samfunn

Tlf
+47 91554212
E-post
elin.reitehaug@vetinst.no

Elin har bakgrunn fra mikrobiologi og mattrygghet, og er ansatt som kommunikasjonsrådgiver med spesielt ansvar som webredaktør og prosjektledelse for nye nettsider.

Hun har tidligere jobbet med utvikling av hurtigmetoder for vannanalyser, analyse av BSE og scrapie, mikrobiologiske analyser av mat og vann samt forskningsprosjekter innen mattrygghet på vegetabiler og belastningsstudier av Listeria monocytogens i spiseklare produkter og fisk. Etter et studieår innen journalistikk gikk Elin over fra fagavdeling til kommunikasjon. Innen kommunikasjon har hun erfaring med webpublisering, fotografi og sosiale medier.


Faglig bakgrunn

Master i mattrygghet - Norges Veterinærhøgskole (2010)
Joournalistikkfag