Charles Jean Joel Albin-Amiot

Overingeniør. Beredskapsvakt, Mikrobiologi

Fagområder
Diagnostikk, Molekylærbiologi, Parasittologi, Zoonoser
Mobilnr
+47 90989883
Tlf
+47 90989883
E-post
charles.albin-amiot@vetinst.no

Charles er fast ansatt som overingeniør ved Seksjon for mikrobiologi i fagområde parasittologi hvor han primært jobber med parasittologisk diagnostikk og forskning innen husdyr/produksjonsdyr. I arbeidet benytter han både klassiske parasittologiske samt molekylære biologiske metoder og teknikker. Charles jobber også med IRL og NRL oppgaver innenfor terrestrisk parasittologi. Teknisk rådgivning. Spesialisert innen trikin diagnostikk, overvåkning Echinococcus multilocularis, Psoroptes ovis overvåkning og Angiostrongylus vasorum overvåkning.
Han har også ansvaret for gjennomføringen av den daglige driften av laboratoriene for landdyrparasittologi og for enhetens rutineoppgaver og teknisk drift av laboratoriet.
I tillegg til dette er Charles beredskapsvakt/helgevakt ved Veterinærinstituttet.

Faglig bakgrunn

Charles har tatt sin utdanning ved UiO, Institutt for Molekylærbiologi og biokjemi. Han har tidligere erfaringer fra Rettsmedisinsk institutt (RMI), seksjon for biologiske spor ved Folkehelseinstituttet, genetikk avd. ved Institutt for Molekylær Biovitenskap (IMBV) ved UiO og partikkelkarakteriseringslaboratorium i tilknytning til analyseavdelingen, GE Healthcare.

Forskningsprosjekter