Britt Bang Jensen

Seniorforsker, Epidemiologi

Mobilnr
+47 46543817
E-post
britt-bang.jensen@vetinst.no

Forskningsprosjekter

IntelliRAS

Formålet med prosjektet er å gjøre det mulig for produsenter av laksefisk i RAS-anlegg å gå fra erfaringsbasert til kunnskapsbasert beslutningstaking, og dermed muliggjøre en mer bærekraftig produksjon med hensyn til produksjonsmarginer, miljøpåvirkning, helse og velferd.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse

MOLTRAQ: Molecular tracing of viral pathogens in aquaculture

Prosjektets formål er å øke viten om transmisjon, forebygging og kontroll av virussykdommer i akvakultur, samt å utvikle en generisk metode for kontroll av slike sykdommer.
Prosjektperiode
2012 - 2015
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, FiskehelseDyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, StatistikkEpidemiologi, FiskehelseBioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, Virologi