Britt Bang Jensen

Seniorforsker, Epidemiologi

Mobilnr
+47 46543817
E-post
britt-bang.jensen@vetinst.no

Faglig bakgrunn

Veterinær
PhD i Epidemiologi

Forskningsprosjekter

MOLTRAQ: Molecular tracing of viral pathogens in aquaculture

Prosjektets formål er å øke viten om transmisjon, forebygging og kontroll av virussykdommer i akvakultur, samt å utvikle en generisk metode for kontroll av slike sykdommer.
Prosjektperiode
2012 - 2015
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, StatistikkEpidemiologi, FiskehelseBioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi, Statistikk, Virologi