Brit Tørud

Fagansvar fiskehelse, Havbruk, villfisk og velferd

Fagområder
Fiskehelse, Fiskevelferd
Mobilnr
+47 90916148
Tlf
+47 90916148
E-post
brit.torud@vetinst.no

Brit arbeider med saker som har med fiskehelse- og velferd å gjøre. Hun skal sørge for at det er god kontakt mellom de regionale laboratoriene og det som foregår i Oslo som gjelder fiskehelse og -velferd. Brit skal også ha kontakt med oppdrettsnæringa og de lokale fiskehelsetjenestene. Brit har også erfaringer fra fem år som seniorrådgiver i fiskeri- og havbruksavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Hun har også vært daglig leder på oppdrettsanlegg med stamfiskhold, rogn, og smoltproduksjon. Lengst erfaring har hun fra fiskehelsetjeneste.

Faglig bakgrunn

Veterinærutdanning fra Oslo 1976
Spesialist veterinær innen spesialiteten fisk inntil 2014 Handelshøyskolen BI,Forretningsforståelse og forretningsutvikling 2009, Ledelse små og mellomstore bedrifter 2010 Mastergrad i akvatisk medisin, Norges veterinærhøgskole 2010

Forskningsprosjekter