Amritha Johny

PhD stipendiat, Forskning, kjemi og toksinologi

Fagområder
Toksikologi
Mobilnr
+47 90261691
Tlf
+47 90261691
E-post
Amritha.Johny@vetinst.no