Amar Anandrao Telke

Seniorforsker, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Matbakteriologi, Mattrygghet, Risikovurdering
Mobilnr
+47 91292993
E-post
Amar.Anandrao.Telke@vetinst.no

Forskningsprosjekter

KLEB-GAP - Klebsiella pneumoniae, en sentral aktør i den globale spredningen av antibiotikaresistens og målbakterie for nyskapende diagnostikk, overvåkning og alternativ behandling

Prosjektet skal kartlegge forekomst av og genetisk slektskap mellom Klebsiella i et én-helse perspektiv for å forstå betydningen av forskjellige reservoar i spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende Klebsiella, utvikle innovative overvåkingsmetoder, og utforske bruken av bakteriofager som behandling for multiresistente Klebsiella.

Prosjektperiode
2019 - 2023
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi