Pankreassyke hos fisk

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av viruset som forårsaker pankreassyke (PD - fra pancreas disease) hos oppdrettslaks.

PD-virus finnes utbredt nord til Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag og Nord-Norge overvåkes situasjonen ettersom det i de områdene kun er påvist noen få tilfeller.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere at Nord-Trøndelag og Nord-Norge er fri for viruset som forårsaker PD (pancreas disease, pankreassjuke).

Vi oppdaterer månedlig status på PD

2015

Salmonid alphavirus (SAV), som forårsaker PD, ble detektert i prøver fra ett anlegg i overvåkningssonen (Nord-Trøndelag, Nordland, Troms and Finnmark) i 2015. 

Last ned rapport 2015

Eldre rapporter