Nyheter

Merking av hårløs elg

Elg med større eller mindre grad av håravfall har blitt observert i stadig flere kommuner på Østlandet i vinter. Veterinærinstituttet har innhentet tillatelse fra Miljødirektoratet og Forsøksdyrutvalget for å merke hårløse elg med GPS-sender og innen kort tid gjøres det forsøk på å spore opp hårløs elg på østlandsområdet fra helikopter.

[ 27.03.2015]

Mistanke om MRSA i en svinebesetning i Nordland

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er sterk mistanke om MRSA i en grisebesetning i Nordland fylke. Funnet ble gjort i forbindelse med det nasjonale overvåkningsprogrammet for MRSA hos svin.

[ 27.03.2015]

Veterinærinstituttet kommenterer påståtte myter om Gyrodactylus salaris

På sine hjemmesider har Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo (UiO) nylig sampublisert en sak på forskning.no angående parasitten Gyrodactylus salaris i Norge. Artikkelen er basert på et intervju med en stipendiat ved museet.  I dette intervjuet kommer det fram så mange upresise og uriktige påstander om det som kalles myter tilknyttet G. salaris at Veterinærinstituttet velger å kommentere disse.

[ 27.03.2015]

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris på Nordkalotten

Norge grenser til land hvor Gyrodactylus salaris finnes endemisk. På forespørsel fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet vurdert risikoen for spredning av parasitten fra Sverige, Finland og Russland til Troms og Finnmark. Risikovurderingen ligger nå ute på høring frem til 21. april 2015.

[ 26.03.2015]

Lakselus: Alvorlig situasjon

En rapport fra Veterinærinstituttet viser en alvorlig situasjon i lakselusproblematikken, med økt forbruk av legemidler og nedsatt følsomhet hos lakselusa. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på oppdrag fra Mattilsynet. Den oppsummerer resultater fra overvåkningsprogrammet for resistens mot legemidler i lakselus.

[ 25.03.2015]

Høypatogen fugleinfluensa H5N8 påvist i Sverige

To svaner har testet positiv for fugleinfluensa HPAI H5N8 i Sveriges nasjonale overvåkningsprogram for fugleinfluensa.

[ 20.03.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

CamCon seminar i København
[14 april 10:00 - 14 april 18:00]
Fagseminar og VitenSmak
[28 april 12:00 - 28 april 21:00]
Nordic Veterinary Serology Meeting
[5 mai 10:00 - 6 mai 16:00]
Gå til kalenderen

 

I media

Stor lakserømming i 30 elver
[Forskning.no - 01.04.15]
Stor lakserømming i 30 elver
[Itromso.no - 01.04.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway"
Gjerde B, Josefsen TD. Parasitology Research 2015 Mar;114(3):873-86. DOI 10.1007/s00436-014-4251-8
"Piscine orthoreovirus (PRV) ơ3 protein binds dsRNA. "
Wessel Ø, Nyman IB, Markussen T,Dahle MK, Rimstad E,. Virus Res. 2015 Jan 14;198C:22-29.
"Piscine orthoreovirus (PRV) infects Atlantic salmon erythrocytes. "
Finstad OW, Dahle MK, Lindholm TH, Nyman IB, Løvoll M, Wallace C, Olsen CM, Storset AK, Rimstad E. Vet Res. 2014 Apr 3;45(1):35.

Se flere