Nyheter

Mistanke om MRSA i to slaktegrisbesetninger på Haugalandet

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er sterk mistanke om MRSA i to slaktegrisbesetninger på Haugalandet. Funnet ble gjort i forbindelse med det nasjonale overvåkningsprogrammet for MRSA hos svin.

[ 05.05.2015]

Kartlegger harepest (tularemi) hos norske hunder

Veterinærinstituttet gjennomfører en studie for å kartlegge forekomsten av harepest (tularemi) hos norske hunder. Formålet er bl.a. å undersøke forekomst og teste ut ulike metoder for påvisning av tularemi hos hund.

[ 05.05.2015]

Pankreassyke - månedsoversikt april 2015

Det ble i april påvist PD på to lokaliteter i Rogaland og to lokaliteter i Hordaland. Hittil i år ligger antall påvisninger (29) noe under fjoråret (35) på tilsvarende tidspunkt.

[ 04.05.2015]

Europeisk spesialist i svinehelse

Veterinærinstituttets svinehelseansvarlig, Carl Andreas Grøntvedt, ble i forrige uke overrakt det synlige beviset på at han er tildelt tittelen Diplomate in the European College of Porcine Health Management (Dipl. ECPHM).

[ 04.05.2015]

Snegleforurensing kan ødelegge silofôr

Brunskogsnegler som høstes inn med grasavlingen, kan gi feilgjæring og silofôr av svært dårlig kvalitet. Tilsetting av konserveringsmidler som inneholder syrer og kjemikalier kan hindre feilgjæringen og sikre et trygt og smakelig fôr, selv ved høy grad av snegleforurensing.

[ 04.05.2015]

Mistanken om miltbrann er avkreftet

Etter avsluttende undersøkelser kan Veterinærinstituttet nå melde at mistanken om miltbrann, hos et storfe i Trøndelag, er avkreftet.

[ 01.05.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

NMKL course
[11 mai 11:30 - 11 mai 14:30]
Disputas Kristine Gismervik
[12 mai 09:15 - 12 mai 12:15]

 

I media

ILA påvist i Øksnes
[Kyst.no - 06.05.15]
Påvist ILA ved Øyfisk
[Vesterålen Online - 06.05.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Seatrout (Salmo trutta) is a natural host for Parvicapsula pseudobranchicola (Myxozoa, Myxosporea), an important pathogen of farmed Atlantic salmon..."
Hansen H, Poppe TT, Markussen T, Karlsbakk E: Seatrout (Salmo trutta) is a natural host for Parvicapsula pseudobranchicola (Myxozoa, Myxosporea), an important pathogen of farmed Atlantic salmon (Salmo salar). Parasit Vectors 2015, 8(1):218.
"Detection of the myxosporean parasite Parvicapsula pseudobranchicola in Atlantic salmon (Salmo salar L.) using in situ hybridization (ISH)"
Markussen, T., Agusti, C., Karlsbakk, E., Nylund, A. Brevik, Ø., and Hansen, H. (2015) Detection of the myxosporean parasite Parvicapsula pseudobranchicola in Atlantic salmon (Salmo salar L.) using in situ hybridization (ISH). Parasites & Vectors 2015, 8:105 DOI 10.1186/s13071-015-0718-4
"Reservoir hosts for Gyrodactylus salaris may play a more significant role in epidemics than previously thought."
Paladini, G., Hansen, H., Williams, C.F., Taylor, G.H., Rubio-Mejía, O.L., Denholm, S., Hytterød, S., Bron, J.E. and Shinn, A.P. (2014) Reservoir hosts for Gyrodactylus salaris may play a more significant role in epidemics than previously thought. Parasites & Vectors, 7:576 doi:10.1186/s13071-014-0576-5

Se flere