Hjem / Nyheter / Hva er svineinfluensa?

Hva er svineinfluensa?

Gris

Norske griser er fri
for svineinfluensa.
Foto: Colourbox

Svineinfluensa er en luftveissykdom hos gris som er forårsaket av et type A influensavirus. I Norge har vi ikke svineinfluensa, men ellers i verden er dette viruset vanlig forekommende hos gris. Folkehelsemyndighetene i USA har varslet om tilfeller av svineinfluensa hos fem personer i California og to personer i Texas. WHO har bekreftet at det påviste svineinfluensaviruset i USA også er funnet i tilfeller fra Mexico

Norske grisebesetninger kontrolleres gjennom overvåkingsprogrammer i regi av Mattilsynet og Veterinærinstituttet, og har vært kontrollert for svineinfluensa siden 1997. Av 4641 testede griser fra 456 besetninger i 2007, ble det ikke funnet noen dyr som testet positivt for svineinfluensaviruset.

Viruset forårsaker luftveisjukdom av ulik alvorlighetsgrad hos gris. Ved alvorlige utbrudd er det dødelig hos gris, men vanligvis er det forholdsvis milde symptomer.

Det klassiske svineinfluensaviruset ble først isolert hos gris i 1930 (type A H1N1). Dette er et annet virus enn det humane influensavirus type A. Det er til nå isolert fire type A virus hos gris (H1N1, H1N2,H3N2 og H3N1) Som alle influensavirus endrer også dette viruset seg stadig. Gris kan også bli infisert av humane og fugleinfluensa virus.

Svineinfluensaviruset infiserer vanligvis ikke menneske, men det er flere rapporter fra blant annet USA de siste årene på at dette har forekommet. Det som har vært vanlig er at smitten har gått direkte fra gris til menneske. Det er da gjerne personer som har hatt tett kontakt med gris. Det er ikke dokumentert at svineinfluensa kan smittes til menneske ved å spise svinekjøtt.

Les mer om overvåkings- og kontrollprogrammet i NOK-rapporten (side 97 til 102)

Les mer om situasjonen i Mexico og USA på Folkehelseinstituttets sider

Kontaktperson Veterinærinstituttet:
Jorun Jarp, avdelingsdirektør, avdeling for dyrehelse
E-post: jorun.jarp@vetinst.no
Tel: 23 21 60 67/900 56 216

gris influensa zoonose dyresykdom