Hjem / Nyheter / Blåtunge påvist i Norge

Blåtunge påvist i Norge

Kuer på bås

Sykdommen blåtunge smitter
kun drøvtyggere, som ku og sau.
Illustrasjonsfoto: A-M Kirkemo

Dyresykdommen blåtunge er påvist i to storfebesetninger i Vest-Agder. Blåtunge er en virussykdom som rammer drøvtyggere. Viruset smitter ikke direkte mellom dyr, men overføres fra dyr til dyr via blodsugende sviknott og har derfor en sesongmessig opptreden. Sykdommen smitter ikke til mennesker. Dette er første gang blåtunge er påvist i Norge.

Vinter er sviknottfri periode slik at blåtungevirus ikke kan spres til nye dyr på denne tiden av året.

De smittede besetningene ble oppdaget som følge av prøver uttatt og analysert i det pågående overvåkingsprogrammet for blåtunge.

I begge besetningene er det påvist både blåtungevirus og antistoff mot virus i flere dyr. Det pågår undersøkelser for å avklare hvilken serotype av virus som er påvist.

Mattilsynet vil innføre restriksjonssoner rundt de smittede besetningene. For å kartlegge utbredelsen av blåtungevirus, vil alle besetninger med storfe og småfe i restriksjonssonene undersøkes de kommende ukene.

Det er så langt ukjent hvordan smitten er kommet inn i landet.

Det poengteres at i den kalde årstiden vi nå er inne i, vil ikke blåtungevirus kunne overføres til nye dyr, men smittede dyr kan introduseres til nye besetninger via kjøp av livdyr.

Les mer i faktaark om blåtunge

Les mer hos Mattilsynet

Kontaktpersoner Veterinærinstituttet:
Jorun Jarp, avdelingsdirektør, avdeling for dyrehelse
E-post: jorun.jarp@vetinst.no
Tel: 23 21 60 67/900 56 216

Ståle Sviland, forsker, seksjon for husdyrhelse og velferd
Telefon: 23 21 63 82/90 64 16 98
E-post: stale.sviland@vetinst.no

blåtunge bluetongue virus dyresykdom storfe sau