Nyheter

Lanserer nettbasert tjeneste for raskere prøvesvar på fisk

22. oktober lanserer Veterinærinstituttet en ny tjeneste der kunder kan registrere prøver og motta prøvesvar via internett. Tjenesten gir mange fordeler i forhold til dagens system og vi oppfordrer alle fiskehelsetjenester og andre aktuelle kunder til å ta i bruk denne nye tjenesten.

[ 22.10.2014]

Haglammunisjon til jakt på småvilt

Veterinærinstituttet har gjort en vurdering av dyrevelferd ved bruk av ulike materialer av ammunisjon. Fra jegerhold er det stor interesse for at det igjen skal tillates å bruke blyhagl ved jakt i Norge, og saken skal opp i Stortinget.  I det følgende gis en oversikt over faktorer  som kan påvirke dyrevelferden ved bruk av bly og andre materialer i haglammunisjon for jakt på småvilt.

[ 21.10.2014]

Tilfeller av harepest høsten 2014

Veterinærinstituttet har i andre halvdel av september diagnostisert harepest (tularemi) hos tre harer som er funnet døde i henholdsvis Lillehammer, Engerdal og Hemsedal. Funnene indikerer at det er en del tularemi-smitte i innlandsområdene i Sør-Norge denne høsten, trolig knyttet til betydelig forekomst av smågnagere.

[ 17.10.2014]

Verdens matvaredag 16. oktober

Tema for Verdens matvaredag er familielandbruk under slagordet “feeding the world, caring for the earth”. Hensikten er å sette fokus på småskalaproduksjon og hvor viktig det er for den totale matproduksjonen i verden, samt for bærekraftig matproduksjon. Gjennom prosjektet Veg-i-Trade har Veterinærinstituttet bidratt på en arena for aktører i den globale matkjeden for å stimulere til diskusjon og bevissthet rundt utfordringer rund global mathandel og matsuverenitet.

[ 16.10.2014]

Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau

Ondartet fotråte hos sau forårsakes av bakterien Dichelobacter nodosus.Symptomene ved fotråte varierer fra mild betennelse i klauvspalten til løsning av klauvhorn. Dette er smertefullt for dyrene og fører til produksjonstap. Ondarta fotråte er meldepliktig i Norge.

[ 13.10.2014]

Pankreassyke - månedsoversikt september 2014

Det var åtte nye tilfeller av pankreassjuke hos laksefisk i september. Dette er samme antallet nye tilfeller som i september 2013 og i september 2012.

[ 06.10.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

I media

Åpen høring om blysaken
[Norges Jeger- og Fiskerforbund - 22.10.14]
Fra kaos til kontroll
[Norsk Sau og Geit - 22.10.14]
Kranselag på Ås
[Byggfakta - 21.10.14]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere