Nyheter

Funn av genmodifisert papaya i Norge i 2014

I 2014 ble det for første gang undersøkt for, og påvist genmodifisert papaya i Norge i tilsynsprogrammet «Tilsyn med genmodifisering». Totalt ble det gjort 6 funn med ulovlig høyt innhold av EU-godkjent genmodifisert materiale i prøver av næringsmidler, i tillegg til funnet av genmodifisert papaya som ikke er godkjent verken i EU eller Norge.

[ 26.05.2015]

Smittsom leverbetennelse påvist hos valp i Østfold

Smittsom leverbetennelse (HCC) er en alvorlig virussjukdom som rammer fortrinnsvis unge uvaksinerte hunder. Sjukdommen kan forebygges med vaksinasjon.

[ 22.05.2015]

Sterk mistanke om paratuberkulose hos en alpakka i Buskerud

Undersøkelser ved Veterinærinstituttet gir sterk mistanke om paratuberkulose hos en alpakka i Buskerud. Alle besetninger med alpakka og lama skal undersøkes årlig i det nasjonale overvåkings- og kontrollprogrammet for paratuberkulose, og det var en avføringsprøve uttatt i regi av dette programmet som nå er mistenkt å være positiv.

[ 22.05.2015]

Veterinærinstituttets faglige årsrapport 2014

Selv om Norge har en god situasjon for dyre- og fiskehelse, fȏr- og mattrygghet sammenlignet med andre land, har vi også utfordringer. Antibiotikaresistens i landbruket og lakselus i oppdrettsnæringa er eksempler på dette. 

[ 21.05.2015]

Steinkjerregionen friskmeldt for Gyrodactylus salaris i 2014

2014 var det femte året i reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene etter avsluttende bekjempelsesaksjon mot Gyrodactylus salaris i 2009. 2014 var også året friskmelding av Steinkjerregionen fant sted, etter å ha vært infisert av lakseparasitten siden 1980.

[ 21.05.2015]

Svinebesetingene på Haugalandet har fått påvist MRSA

Slaktesvinbesetningene på Haugalandet med sterk mistanke om MRSA er nå bekreftet positive. I tillegg er det sterk mistanke om MRSA hos en smågrisprodusent på Haugalandet som har levert gris til de to slaktegrisbesetningene.

[ 19.05.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

I media

Smittealarm på Vestlandet
[Bergens Tidende - 27.05.15]
Kostnadsramme: 8 milliarder
[Estate Nyheter - 27.05.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Seatrout (Salmo trutta) is a natural host for Parvicapsula pseudobranchicola (Myxozoa, Myxosporea), an important pathogen of farmed Atlantic salmon..."
Hansen H, Poppe TT, Markussen T, Karlsbakk E: Seatrout (Salmo trutta) is a natural host for Parvicapsula pseudobranchicola (Myxozoa, Myxosporea), an important pathogen of farmed Atlantic salmon (Salmo salar). Parasit Vectors 2015, 8(1):218.
"Detection of the myxosporean parasite Parvicapsula pseudobranchicola in Atlantic salmon (Salmo salar L.) using in situ hybridization (ISH)"
Markussen, T., Agusti, C., Karlsbakk, E., Nylund, A. Brevik, Ø., and Hansen, H. (2015) Detection of the myxosporean parasite Parvicapsula pseudobranchicola in Atlantic salmon (Salmo salar L.) using in situ hybridization (ISH). Parasites & Vectors 2015, 8:105 DOI 10.1186/s13071-015-0718-4
"Reservoir hosts for Gyrodactylus salaris may play a more significant role in epidemics than previously thought."
Paladini, G., Hansen, H., Williams, C.F., Taylor, G.H., Rubio-Mejía, O.L., Denholm, S., Hytterød, S., Bron, J.E. and Shinn, A.P. (2014) Reservoir hosts for Gyrodactylus salaris may play a more significant role in epidemics than previously thought. Parasites & Vectors, 7:576 doi:10.1186/s13071-014-0576-5

Se flere