Nyheter

Oppdatert informasjon om influensavirus

Verdens helseorganisasjon for dyrehelse (OIE) har meldt om et nytt utbrudd av influensaviruset HPAI H5N8 i en besetning med 30.000 slaktekalkun i nord-øst Italia og på ville fugler nær grensen mot Canada. 

[ 18.12.2014]

Influensavirus er ikke påvist i sel i Norge

Influensaviruset H10N7 som har forårsaket massedød av selarten steinkobbe i Sverige, Danmark og Tyskland er ikke påvist i Norge.

[ 18.12.2014]

Amøbegjellesykdom – oversikt november 2014

Basert på prøver innsendt til Veterinærinstituttet, er det lagd en oversikt over tilfeller av amøbegjellesykdom (AGD). Da sykdommen ikke er meldepliktig, utgjør ikke denne listen en total oversikt over AGD tilfeller i Norge.

[ 16.12.2014]

Salmonellose påvist hos storfe i Hordaland

Veterinærinstituttet har påvist Salmonella Typhimurium i avføringsprøver fra tre kalver fra en besetning med melkekyr på Voss i Hordaland fylke. Besetningen har hatt problemer med diaré og dødsfall på flere kalver.

[ 16.12.2014]

Veterinærinstituttet har vært 100 år på Adamstua

Veterinærinstituttet på Adamstua fylte 100 år i november 2014. 12. desember ble dette markert på instituttet med gløgg, pepperkaker og en presentasjon av den nylanserte boka om instituttets historie, skrevet av fagdirektør Roar Gudding.

[ 16.12.2014]

Risikovurdering av fisk i norsk kosthold

Forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet og medlem av hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), Janneche Utne Skåre, har ledet arbeidet med en rapport på nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold. Rapporten er utarbeidet av VKM på oppdrag fra Mattilsynet, og er en oppdatering av vurderingen som komitéen publiserte i 2006.

[ 15.12.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

I media

Ikke farlig å spise kylling
[Mattilsynet - 18.12.14]
Bygningskonstruktør/ arkitekt
[Arkitektnytt.no - 18.12.14]
Styrker forskning på antibiotikaresistens
[Matindustrien.no - 18.12.14]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere