Nyheter

Gyrodactylus salaris er ikke påvist i Steinkjerelvene

I perioden 2010-2014 har Veterinærinstituttet undersøkt totalt 1696 laksunger fra Steinkjervassdraget, Figga og Lundelva uten at Gyrodactylus salaris har blitt påvist. Det er nå fem år siden elvene ble rotenonbehandlet. Mattilsynets krav for friskmelding av kjemisk behandlede vassdrag synes dermed å være oppfylt.

[ 23.09.2014]

Rødenessjøen i Haldenvassdraget rammet av krepsepest

Det er nylig funnet signalkreps i Rødenessjøen i Haldenvassdraget, Marker kommune. Veterinærinstituttet har nå påvist krepsepest (Aphanomyces astaci) både på signalkreps og edelkreps fra sjøen. Dermed er Haldenvassdraget ovenfor Ørje sluser rammet av pestutbrudd.

[ 19.09.2014]

Mange døde lam som følge av parasittbelastning

Veterinærinstituttet har i løpet av sensommeren og høsten mottatt flere døde lam til obduksjon, der alvorlig parasittbelastning er funnet å være dødsårsak. I noen av besetningene har det vært mange døde dyr. På sensommeren er det ofte den blodsugende løpeormenHaemonchus contortussom gir problemer.

[ 17.09.2014]

Epidemiologisk kartlegging av Gyrodactylus salaris i Ranaregionen

På oppdrag fra Mattilsynet gjennomfører Veterinærinstituttet omfattende undersøkelser av fisk fra ulike lokaliteter for å avklare utbredelsen til Gyrodactylus salaris i elvene i Ranaregionen, omfanget av smitte i Ranaelva, og for å finne smittekilden til det nye parasittutbruddet.

[ 12.09.2014]

Mycoplasma-bakterier fra sau årsak til lungebetennelse hos moskus

Høsten 2006 og 2012 opptrådte det store utbrudd av lungebetennelse med høg dødelighet i moskusbestanden på Dovre. Omfattende undersøkelser utført ved Veterinærinstituttet har identifisert sauebakterien Mycoplasma ovipneumoniae som sannsynlig primærårsak til sjukdomsutbruddene. Det er også påvist spredte tilfeller av lungebetennelse på moskuskalver høsten 2013, og inneværende høst (to dyr er under undersøkelse). Folk som finner døde moskus på fjellet bes melde fra til Statens naturoppsyn.

[ 10.09.2014]

Pankreassyke - månedsoversikt august 2014

Månedsoversikten for antall nye tilfeller av pankreassjuke i august er klar.

[ 10.09.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

I media

Laksevirus påvist på oppdrettsanlegg
[NRK - Sápmi - 23.09.14]
Laksevirus påvist i oppdrettsanlegg
[NRK - Sápmi - 23.09.14]
Nå er denne elven parasittfri
[Trøndelag - NRK - 23.09.14]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere