Nyheter

Amøbegjellesykdom – oversikt oktober 2014

Basert på prøver innsendt til Veterinærinstituttet, er det lagd en oversikt over tilfeller av Amøbegjellesykdom (AGD). Da sykdommen ikke er meldepliktig, utgjør ikke denne listen en total oversikt over AGD tilfeller i Norge.

[ 19.11.2014]

Veldig lav risiko for at fugleinfluensa HPAI H5N8 skal bli introdusert til fugler i Norge

Høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) H5N8 har forårsaket flere utbrudd i fjørfe i Japan, Sør-Korea og Kina siden begynnelsen av 2014.  Dette viruset har også gitt sykdom hos kalkun i Tyskland og høner i Nederland den seneste tid. Viruset har også blitt isolert fra både sjuke og tilsynelatende friske trekkfugler så vel som døde villfugler. Det er nå rapportert om et klinisk utbrudd av fugleinfluensa hos and i England. Dette kan tyde på at det er en høypatogen variant, men viruset er til nå ikke helt karakterisert.

[ 18.11.2014]

Ingen funn av revens dvergbendelmark i norsk overvåkningsprogram

Revens dvergbendelmark er en parasitt som kan gi alvorlig sykdom. Resultatene fra overvåkningsprogrammet Mattilsynet og Veterinærinstituttet har gjennomført viser ingen funn i Norge frem til nå. Dette er godt nytt for bl.a. bær- og sopplukkere. 

[ 11.11.2014]

Pankreassyke - månedsoversikt oktober 2014

Det var 10 nye tilfeller av pankreassyke hos laksefisk i oktober. Hittil i år har det vært påvist PD på 126 lokaliteter.

[ 04.11.2014]

Antibiotikadagen 2014

Den 18. november arrangeres den europeiske antibiotikadagen over hele Europa. I den anledning inviteres det til fagdag om antibiotika hvor tema er antibiotikaresistens og hvilken trussel vi står overfor, og hvilke tiltak og løsninger som er mulig for å redusere denne trusselen.

[ 28.10.2014]

SAV2 i Nordfjord

Veterinærinstituttet har påvist salmonid alfavirus subtype 2 (SAV2) i forbindelse med pankreassjukdom (PD) på en lokalitet med laks i Nordfjord. Dette er første påvisning av SAV2 sør for Romsdalsfjorden.

[ 27.10.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

I media

Frykter økt smittepress
[Norges Bondelag - 21.11.14]
Krever nedslakting
[Folkebladet.no - 21.11.14]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere