Nyheter

Ingen indikasjoner på influensavirus hos importerte andunger

Det er ikke påvist fugleinfluensa H5N8 i besetningen av andunger importert fra England.

[ 26.11.2014]

Oppdatert status på fugleinfluensa H5N8

Det er konstatert utbrudd av fugleinfluensa på en andebesetning i England. Det er foreløpig ingen mistanke om smitte i Norge, men det blir tatt prøver av andunger importert fra England. Prøvene vil bli analysert ved Veterinærinstituttet.

[ 25.11.2014]

Påvirker infeksjoner i oppdrettsnæringen villaksbestanden?

Oppdrettsnæringen kan spre smittestoffer over store avstander og overføre smitte til villaks. Mer forskning må til for å avdekke om konsekvensen er utvikling av sykdom og dødelighet i villaksbestanden og om effekten i så fall er bestandsregulerende.

[ 25.11.2014]

Amøbegjellesykdom – oversikt oktober 2014

Basert på prøver innsendt til Veterinærinstituttet, er det lagd en oversikt over tilfeller av Amøbegjellesykdom (AGD). Da sykdommen ikke er meldepliktig, utgjør ikke denne listen en total oversikt over AGD tilfeller i Norge.

[ 19.11.2014]

Veldig lav risiko for at fugleinfluensa HPAI H5N8 skal bli introdusert til fugler i Norge

Høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) H5N8 har forårsaket flere utbrudd i fjørfe i Japan, Sør-Korea og Kina siden begynnelsen av 2014.  Dette viruset har også gitt sykdom hos kalkun i Tyskland og høner i Nederland den seneste tid. Viruset har også blitt isolert fra både sjuke og tilsynelatende friske trekkfugler så vel som døde villfugler. Det er nå rapportert om et klinisk utbrudd av fugleinfluensa hos and i England. Dette kan tyde på at det er en høypatogen variant, men viruset er til nå ikke helt karakterisert.

[ 18.11.2014]

Ingen funn av revens dvergbendelmark i norsk overvåkningsprogram

Revens dvergbendelmark er en parasitt som kan gi alvorlig sykdom. Resultatene fra overvåkningsprogrammet Mattilsynet og Veterinærinstituttet har gjennomført viser ingen funn i Norge frem til nå. Dette er godt nytt for bl.a. bær- og sopplukkere. 

[ 11.11.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

Disputas Åse Helen Garseth
[5 des 09:15 - 5 des 14:00]

 

I media

Barnehagejente blei E.coli-smitta av foreldra
[Møre og Romsdal - NRK - 26.11.14]
Slik blir Ås gård (Video)
[Byggeindustrien - 26.11.14]
Oppdatert status på fugleinfluensa H5N8
[Veterinærinstituttet - 26.11.14]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere