Pankreassykdom (PD) - utbrudd og statistikk

Pankreassykdom er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag. 

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus. 

Interaktivt kart: pågående utbrudd av PD

På det interaktive kartet finner du en oversikt over akvakulturanlegg som per dato er under restriksjoner på grunn av sykdom.

 • Mer informasjon om det interaktive kartet

  Når forvaltningsmessig diagnose for pankreassykdom (PD) eller Infeksiøs lakseanemi (ILA) er stadfestet, sender Mattilsynet informasjon til anlegget, der det gjøres oppmerksom på at det foreligger mistanke eller påvisning av sykdom.

  Anlegget gis en frist på to virkedager til kommentarer, hvorpå Matilsynet beskjed til Veterinærinstituttet om å merke anlegget i kartløsningen. Anlegget kan ikke nekte publisering.

  Markeringen av den aktuelle lokaliteten slettes når Mattilsynet opphever restriksjonene på lokaliteten.

  Faglig ansvarlig: Britt Bang Jensen | Teknisk ansvarlig: Attila Tarpai

Månedsrapport

Rapporten viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist eller mistanke om PD. Det er angitt hvilken måned første prøveinnsendelse som førte til påvist/mistanke om PD ble mottatt, samt det fylke som lokaliteten befinner seg i.

Siste oppdatering: PD i 2016 på nivå med fjoråret

Det var i  2016 påvist eller mistanke om pankreassykdom PD på 139 lokaliteter mot 137 i 2015. I desember ble det påvist PD genotype SAV3 på en lokalitet i Sør-Trøndelag. Det er mistanke om PD på to lokaliteter i samme fylke. I tillegg er tallene for november oppdatert med ett påvist tilfelle i Sogn og Fjordane og ett påvist tilfelle i Møre og Romsdal (nord av Hustadvika). Antallet tilfeller totalt for 2016 vil bli oppdatert i en ny rapport dersom det innkommer ytterligere informasjon.

Last ned månedsrapport per 9. januar 2017

 • Les mer om månedsrapporten og kriterier for påvist PD

  Fylker der det ikke ble påvist/mistenkt PD i perioden er ikke tatt med.

  Kriterier for påvist PD

  • Klinisk sykdom på lokaliteten
  • Typisk histopatologi for PD
  • Påvisning av PD-virus ved PCR, immunhistokjemi og/eller dyrking i cellekultur

  Kriterier for mistanke om PD

  • Klinisk sykdom på lokaliteten

  og enten:

  • Typisk histopatologi for PD
  • Prøver med tanke på viruspåvisning er ikke innsendt

  eller

  • Histopatologisk undersøkelse ikke avsluttet
  • Påvisning av virus ved PCR og/eller dyrkning i cellekultur

Tidligere år
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Veterinærinstiuttet er OIE referanselaboratorium for PD. 

Mer informasjon

Les mer om PD (faktainformasjon, rapporter, forskningsprosjekter).