Hjem / Temasider / Fisk / Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. I Norge rammer sykdommen primært atlantisk laks, men virus er også påvist hos regnbueørret. ILA har ført til utbrudd i andre land med oppdrett av atlantisk laks, blant annet Skottland, Canada, Færøyene og Chile.

Les Veterinærinstituttets faktaark om ILA.

Veterinærinstiuttet er OIE referanselaboratorium for ILA

Kart

Rapporter

ILA-utbrudd per fylke og mnd 2015 per 3. september

Smittetesting for ILA i laksefamilier (2008)

Infectious Salmon Anemia (2007)

Utbrudd av ILA i Norge i 2004 

Outbreaks of ISA in Norway (2004)