Hjem / Temasider / Fisk / Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. I Norge rammer sykdommen primært atlantisk laks, men virus er også påvist hos regnbueørret. ILA har ført til utbrudd i andre land med oppdrett av atlantisk laks, blant annet Skottland, Canada, Færøyene og Chile.

Les Veterinærinstituttets faktaark om ILA.

Veterinærinstiuttet er OIE referanselaboratorium for ILA

Kart

 

Statiske kart
2016 (per 4. mai 2016) 

 

Rapporter

ILA-utbrudd per fylke og mnd 2016 per 4. mai

 

Historikk ILA utbrudd
Liste over historiske ILA utbrudd på lokalitetsnivå (2003 - 2015)