Hjem / Temasider / Fisk / Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. I Norge rammer sykdommen primært atlantisk laks, men virus er også påvist hos regnbueørret. ILA har ført til utbrudd i andre land med oppdrett av atlantisk laks, blant annet Skottland, Canada, Færøyene og Chile.

Les Veterinærinstituttets faktaark om ILA.

Veterinærinstiuttet er OIE referanselaboratorium for ILA

Kart

 

Statiske kart

 

Rapporter

ILA-utbrudd per fylke og mnd 2015 per 1. oktober

 

Historikk ILA utbrudd
Liste over historiske ILA utbrudd på lokalitetsnivå (2003 - 2014)