Hjem / Temasider / Fisk / Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom hos fisk. ILA-viruset tilhører samme familie som influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. I Norge rammer sykdommen primært atlantisk laks, men virus er også påvist hos regnbueørret. ILA har ført til utbrudd i andre land med oppdrett av atlantisk laks, blant annet Skottland, Canada, Færøyene og Chile.

Les Veterinærinstituttets faktaark om ILA.

Veterinærinstiuttet er OIE referanselaboratorium for ILA

Kart

 

Statiske kart

2015 (per 30. oktober 2015)

 

Rapporter

ILA-utbrudd per fylke og mnd 2015 per 30. oktober

 

Historikk ILA utbrudd
Liste over historiske ILA utbrudd på lokalitetsnivå (2003 - 2014)

Fakta om: Infeksiøs lakseanemi (ILA) 3.11.2015 09:04

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussjukdom hos laks. ILA-viruset er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og hos vill sjøørret. Funn av ILA-viruset er rapportpliktig både nasjonalt og internasjonalt. Utbrudd av ILA har vært rapportert fra de fleste land med kommersielt lakseoppdrett, inkludert Skottland, Færøyene, Chile, og østkysten av Canada og USA.

ILA-utbrudd per fylke og mnd 2015 per 30. oktober

Tabellene i dokumentet viser en oversikt over antall lokaliteter hvor det er påvist ILA. Kriterier for stadfesting av diagnosen er beskrevet i Mattilsynes bekjempelsesplan for ILA. Se Mattilsynets hjemmesider.

Det er angitt måned for Mattilsynets stadfesting av utbruddet, samt fylke lokaliteten befinner seg i. 

Kart over ILA-tilfeller 2012

Oversikt over ILA-tilfeller i 2012

Kart over ILA-tilfeller 2011

Oversikt over ILA-tilfeller til og med 2. november 2011.

Kart over ILA-tilfeller 2011 2011.pdf 124,77 kB