Hjem / Temasider / Fisk / Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA)

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussjukdom på fisk. ILA-viruset er beslektet med influensavirus, men det gir ikke sykdom hos varmblodige dyr og mennesker. I Norge er sjukdommen hittil bare påvist hos atlantisk laks.

ILA ble første gang påvist i Norge i 1984, og har i hovedsak vært assosiert med atlantisk laks i sjøvannsoppdrett. Siden 1984 er ILA påvist i over 460 oppdrettsanlegg i Norge. Antall utbrudd per år hadde en topp i 1990 med 80 utbrudd. På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet innførte norske myndigheter en rekke tiltak for å bekjempe sykdommen. Siden 1993 har det i gjennomsnitt vært 10 utbrudd pr år (variasjon 1-20 pr år).