Hjem / Publikasjoner / NORM / NORM-VET / NORM / NORM-VET 2014

NORM / NORM-VET 2014

Statusrapporten NORM VET 2014 bekrefter at antibiotikaresistens er et begrenset problem blant dyr i Norge. Det skyldes lavt forbruk av antibiotika. Restriktiv antibiotikabruk må opprettholdes for å bevare den gunstige situasjonen. Norge og de andre nordiske landene ligger gunstig an i forhold til det vesentlig høyere forbruket av antibiotika vi ser i andre land. Det innebærer en risiko for innførsel av resistente bakterier til Norge. Den totale mengden med antibiotika brukt på landdyr har blitt redusert med 38 prosent siden 1995. For kjæledyr er imidlertid trenden økende, noe som er en kilde til uro.