Hjem / Nyheter / Valpesjuke - for første gang på 40 år

Valpesjuke - for første gang på 40 år

Valpesjuke - for første gang på 40 år

Det er nødvendig at hundeeiere vaksinerer mot valpesjuke.
Foto: Anne-Mette Kirkemo 

Det er diagnostisert valpesjuke hos en hund hjemmehørende i Hedmark fylke. Dette er første påvisning av valpesjuke på hund i Norge siden 1970-tallet. 

En rottweiler hannhund cirka åtte måneder gammel, utviklet sentralnervøse symptomer og ble avlivet etter et langt sjukdomsforløp.  Undersøkelse av hjernen viste forandringer som er karakteristiske for valpesjuke. Valpesjukevirus ble påvist i hjernevev.

Det finnes effektive vaksiner som kan forebygge valpesjuke. God oppslutning om vaksinasjon gjennom flere årtier har ført til at valpesjuke er en meget sjelden sjukdom hos hund i Norge. Veterinærinstituttet understreker betydningen av at hundeeiere samvittighetsfullt følger opp rådet om å vaksinere hundene mot valpesjuke.

Valpesjuke forekommer hos arter tilhørende hundefamilien (hund, rev, ulv og sjakal), og dessuten mårfamilien (mink, oter, ilder). I en studie av prøver fra rødrev i Norge ble det vist at vel 10 % hadde vært smittet med valpesjukevirus. Rødrev kan derfor være et aktuelt reservoar for virus her i landet.  

Veterinærinstituttet påviste valpesjuke hos mink importert til Norge i 2007. Dette understreker risikoen for at virus kan bli med ved innførsel av levende dyr. Valpesjuke er utbredt over hele verden. I land der vaksinasjonsdekningen er mangelfull og land med stor uvaksinert gatehundbestand, er valpesjuke en vanlig sykdom. Innførsel av hunder fra slike land, kan medføre at virus «blir med på lasset».

Valpesjukevirus kan ikke forårsake sjukdom hos menneske.

Valpesjuke er en B-sykdom i henhold til Matloven. Dette innebærer at tilfeller av valpesjuke skal meldes til Mattilsynet, og at Mattilsynet kan treffe nødvendige tiltak for å begrense smittespredning. 

For mer informasjon, se Faktaark om valpesjuke

Kontaktperson Veterinærinstituttet:
Arve Lund