Hjem / Nyheter / Signalkreps på Ostøya er bærere av krepsepest

Signalkreps på Ostøya er bærere av krepsepest

Signalkreps. Foto:Terje Wivestad, fylkesmannen i Oslo og Akershus

Signalkreps. Foto: Terje Wivelstad,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Veterinærinstituttet har undersøkt smittestatus hos signalkreps som nylig ble funnet på golfbanen på Ostøya i Oslofjorden. Alle undersøkte individer viste seg å være bærere av krepsepest.

Eggsporesoppen A. astaci er en naturlig og relativt harmløs parasitt på nordamerikansk ferskvannskreps som signalkreps, men opptrer som en svært smittsom og dødelig sykdom på europeisk kreps som edelkreps. Veterinærinstituttet har nå påvist A. astaci på samtlige undersøkte individer av signalkreps fra Ostøya, og kan derfor bekrefte at signalkrepsstammen på Ostøya er bærere av krepsepest.

Metoden som benyttes for å påvise krepsepestsmitte er en såkalt realtime PCR-metode som påviser et DNA-sekvensmotiv (arvestoff) som er spesifikt for A. astaci. I prinsippet kan det påvises ned til én cellekjerne av A. astaci i en prøve. Denne metoden har også blitt benyttet tidligere for påvisning av krepsepest hos edelkreps i Glomma og Haldenvassdraget og for verifisering av bærerstatus hos signalkreps fra Brevik og Haldenvassdraget.

Krepsepest er her definert som liste 3 sykdom – nasjonal sykdom i FOR 2008-06-17 nr 819: Forskrift om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften). Dette innebærer at det kan utarbeides nasjonale strategier for smitteforebyggende tiltak og bekjempelse av sykdommen. Mattilsynet setter i verk strenge tiltak for å hindre videre smittespredning når sjukdommen påvises.

Se omtale av saken på Mattilsynets hjemmeside

Les mer om funn av signalkreps på Ostøya i gårsdagens nettnyhet

Les Veterinærinstituttets faktaark om krepsepest

Kontaktpersoner Veterinærinstituttet
Trude Vrålstad, forsker, seksjon for mykologi
Tlf: 23 21 62 47 / 932 22 380
E-post: trude.vralstad@vetinst.no

David Strand, stipendiat, seksjon for mykologi
Tlf.: 23 21 62 39 / 476 23 716
E-post: david.strand@vetinst.no

kreps krepsepest sopp mykologi