Hjem / Nyheter / Pankreassyke: Månedsoversikten april 2012

Pankreassyke: Månedsoversikten april 2012

Pankreassyke: Månedsoversikten april 2012

Foto: AB Olsen, Veterinærinstituttet

I april er det en påvisning i Rogaland, en i Hordalandog en i Sogn og Fjordane, som er en kraftig nedgang fra foregående måneder. Det er fortsatt bare to av alle PD-lokalitetene som har regnbueørret. Totalt sett har det vært fire utbrudd nord for Hustadvika, alle er av den nye PD-virus subtypen (SAV2-lignende).

Les PD-rapporten for april 2012

Se dynamisk kart over PD og ILA-utbrudd

Les mer om PD på våre temasider

Kontaktpersoner Veterinærinstituttet:
Brit Hjeltnes, fagdirektør fiskehelse

Britt Bang Jensen, forsker