Hjem / Nyheter / Nye sjukdomsutbrudd på fôringsplasser for småfugl

Nye sjukdomsutbrudd på fôringsplasser for småfugl

Grønnfink. Foto: Colourbox

Grønnfink. Foto: Colourbox

De siste ukene har Veterinærinstituttet fått meldinger om dødelighet på fôringsplasser for småfugl både i Sør-, Midt- og Nord-Norge. Sjukdommen rammer fortrinnsvis grønnfink, og er sannsynligvis forårsaket av den encella parasitten Trichomonas gallinae. Veterinærinstituttet ønsker hjelp til å kartlegge forekomsten av denne sjukdommen.

Trichomonas gallinae er en encella, mikroskopisk parasitt som er årsak til betennelse i munnhule, svelg og spiserør hos fugler. Sjukdommen er velkjent hos duer (såkalt gul knop) her i landet, men den har inntil for få år siden vært ukjent hos småfugl.

Død grønnfink

Død grønnfink som følge av Trichomonas-infeksjon.
Foto: Veterinærinstituttet

Sjukdomsutbruddene hos småfugl opptrer på fôringsplasser om sommeren og høsten, og rammer først og fremst grønnfink. De første registrerte Trichomonas-utbruddene hos småfugl i Europa ble rapportert fra vestlige deler av England i 2005. I 2006 og 2007 spredte sjukdommen seg til hele Storbritannia. Utbruddene i Norge startet i sørøstlige deler av Østlandet i 2008, med videre spredning i Sør- og Midt-Norge i 2009. Norske hagefugltellinger i januar 2010 viste betydelig nedgang i antall registrerte grønnfink, og i alle fall deler av denne bestandsreduksjonen kan trolig tilskrives dødelighet knyttet til Trichomonas-infeksjon Les mer på Fuglevennen.no

Veterinærinstituttet ønsker å følge opp forekomsten av denne småfuglsjukdommen. Vi vil derfor oppfordre folk som observerer sjukdom hos småfugl utover høsten om å ta kontakt med Veterinærinstituttet med tanke på innsending av døde fugler for undersøkelse. Vi ønsker også å få melding om eventuelle tidligere observerte sjukdomsepisoder på fôringsplassene sommeren 2011.

Les mer om Trichomonas-infeksjon hos småfugl på Veterinærinstituttets faktaark      

 

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet:

Kjell Handeland, fagansvarlig vilthelse, T: 23 21 63 50, E-post: kjell.handeland@vetinst.no

Inger S. Hamnes, forsker, T: 23 21 61 27, E-post: inger.hamnes@vetinst.no