Hjem / Nyheter / Kartleggingen av LA-MRSA hos svin er nå sluttført

Kartleggingen av LA-MRSA hos svin er nå sluttført

Foto: Hanne Mari Jordsmyr

Foto: Hanne Mari Jordsmyr

Kartleggingen i regi av Mattilsynet har påvist én besetning med LA-MRSA.

Veterinærinstituttet har sluttført analysene av prøver i kartleggingen av såkalt «livestock associated» methicillinresistente Staphylococcus aureus (LA-MRSA) i norske svinebesetninger. Kartleggingen er i regi av Mattilsynet og hensikten har vært å skaffe grunnlag for gode forvaltningsmessige beslutninger. 

Det er i kartleggingen påvist en besetning med LA-MRSA. Totalt ble det undersøkt prøver fra ca. 980 besetninger. Alle norske purkebesetninger med over 10 purker skal være prøvetatt. Noen besetninger er imidlertid prøvetatt i forbindelse med pågående utbruddsoppklaring, og disse ble ikke prøvetatt på nytt. Dette gjelder 9 besetninger, men ingen av disse har positive griser per dags dato. 

Her kan du lese mer om LA-MRSA hos svin.

Kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet:
Bjørn Lium
Anne Margrete Urdahl

Les mer:
Lite antibiotikaresistente bakterier blant norske griser fra Mattilsynet
Lite antibiotikaresistente bakterier hos norske griser fra Animalia
Minimal spredning av LA-MRSA i Norge fra Folkehleseinstituttet