Hjem / Nyheter / Flere påvisninger av salmonella hos produksjonsdyr, hest og hund

Flere påvisninger av salmonella hos produksjonsdyr, hest og hund

Flere påvisninger av salmonella hos produksjonsdyr, hest og hund

Foto: A-M Kirkemo
Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet har påvist salmonellabakterier i fire storfebesetninger og to slaktekyllingbesetninger i august og begynnelsen av september 2011. I tillegg er det påvist Salmonella hos sju hunder, ett føll og en oppdretthjort i samme periode.

Norge har normalt en svært lav forekomst av Salmonella hos dyr sammenlignet med de fleste andre land, og dette er uvanlig mange påvisninger i løpet av en drøy måned. Det er for tidlig å si noe om årsaker til disse tilfellene.  

Påvisning i storfebesetninger  
I en storfebesetning i Levanger ble det påvist Salmonella Typhimurium i en lymfeknute fra et storfeslakt.

Salmonella Typhimurium ble også påvist i lymfeknuter i to okser i fra Vindafjord. 

Begge undersøkelsene ble foretatt i overvåkingsprogrammet for Salmonella.

På en gård i Meland kommune i Hordaland er det påvist Salmonella Typhimurium i prøver fra et storfe, og i tillegg er også påvist samme bakterie hos andre dyrearter på gården, deriblant hund og rev. Ingen av dyrene har vært syke, men de ble prøvetatt i forbindelse med salmonellamistanke.

I Lyngdal kommune ble det funnet Salmonella i avføring hos to kalver som ble sendt inn til undersøkelse ved Veterinærinstituttet i Sandnes. Avføring fra ei ku som kom inn i samme innsendelse, var negativ for Salmonella. Besetningen har hatt en del sykdom og dødsfall på kalver i senere tid. Den påviste salmonellabakterien ble identifisert som Salmonella enterica subsp. enterica.

Påvisning i fjørfebesetninger
Det er påvist Salmonella Typhimurium i en slaktekyllingbesetning i Tolga og Salmonella er påvist i en slaktekyllingbesetning i Rygge. I Rygge-besetningen er typingen ikke ferdig. Prøvene ble tatt ut i forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram for Salmonella hos levende dyr. Som en del av dette programmet testes alle slaktekyllingbesetningene før de kan sendes til slakt..    

Flokken på Tolga er avlivet og destruert, og det samme vil skje med flokken i Rygge.

Påvisning hos hest og hund
Et føll i Asker døde i august og ble obdusert ved Veterinærinstituttet i Oslo. Ved bakteriologisk dyrkning ble det påvist Salmonella enterica subsp. enterica.  Samme salmonellatype er påvist hos to hunder i Akershus. Salmonella Kedougou er funnet hos to hunder i henholdsvis Oslo og Østfold. I prøver fra en hund i Tromsø, en i Nord Trøndelag og  en i Hordaland ble det påvist Salmonella Typhimurium. De to første ble prøvetatt i forbindelse med sykdomsoppklaring, mens den siste hunden ble undersøkt i forbindelse med mistanke.

Påvisning hos oppdrettshjort
En hjort i fra et oppdrett på Vestlandet som døde, ble brakt inn til Veterinærinstituttet i Bergen for obduksjon. Det ble påvist Salmonella Typhimurim i fra hjorten

Tiltak og kontroll
Påvisning av salmonellabakterier eller salmonellainfeksjon er en B-sykdom. Dette innebærer at mistanke om eller forekomst av Salmonella skal rapporteres til Mattilsynet som iverksetter tiltak i dyreholdet. Det blir tatt oppfølgende prøver for å kartlegge smitteutbredelse og for å påvise mulige smittekilder. Mattilsynet gjennomfører regelmessige overvåkingsprogrammer for å avdekke eventuell salmonellasmitte både hos levende dyr, på slakt og produkter.

Fakta om salmonella

Les mer hos Mattilsynet

Kontaktpersoner i Veterinærinstituttet
Ståle Sviland

Bjarne Bergsjø