Nyheter

Saueskabb påvist på alpakka i Sør-Tøndelag

Veterinærinstituttet har påvist skabbmidden Psoroptes ovis på en alpakka i Sør-Trøndelag. Psoroptes ovis er årsak til saueskabb, en svært smittsom sjukdom hos sau med stor økonomisk og velferdsmessig betydning. Midden kan også gi hudsjukdom hos storfe, hest, geit, kanin og kameldyr. Den forårsaker ikke sjukdom hos mennesker.

[ 29.01.2015]

Norsk ku hadde atypisk kugalskap – atypisk BSE

EUs referanselaboratorium i England bekreftet i dag Veterinærinstituttets diagnose om at ei norsk 15 år gammel ku hadde atypisk BSE (H-varianten). Kua er avlivet og destruert. Atypisk BSE er en dødelig sentralnervøs sykdom som oppstår spontant hos eldre storfe. Under slakteprosessen blir alle deler av et storfe som kan inneholde smittestoff, slik som hjerne, ryggmarg og tarm rutinemessig fjernet og destruert slik at det er helt trygt å spise storfekjøtt.

[ 29.01.2015]

Europeisk rapport om smitte fra dyr til mennesker i 2013

Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Det europeiske mattilsynet (EFSA) og Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) har nå publisert rapporten for 2013 om situasjonen vedrørende zoonoser i Europa.

[ 28.01.2015]

Påvist ringorm hos storfe

Det er på ny påvist forekomst av dermatofytten Trichophyton verrucosum i to storfebesetninger på Østlandet (Buskerud). Forrige utbrudd var på vårparten i 2014. Da ble den smittsomme soppsykdommen påvist hos 8 besetninger med kjøttproduksjon i Østfold og Buskerud. De to nye positive besetningene har hatt tett kontakt med hverandre, men det er ingenting som så langt tyder på at de har hatt kontakt med noen av de tidligere positive besetningene.

[ 23.01.2015]

Ny PCR-metode for påvisning av piscine poxvirus

PPV er blitt påvist direkte i gjellevevet fra syk fisk ved hjelp av spesiell merking (in situ hybridisering). Viruset er også påvist kvantitativt ved hjelp av en ny, spesifikk PCR-metode som er utviklet ved Veterinærinstituttet og nå tilgjengelig i instituttets diagnostiske tilbud.

[ 21.01.2015]

Mistanken om bovin spongiform encefalopati ( BSE) er styrket

Mistanken om bovin spongiform encefalopati (BSE) hos ei ku i Nord-Trøndelag er styrket.  Hjerneprøven som ble tatt ut i forbindelse med overvåkningsprogrammet for BSE i Norge var positiv for BSE i de innledende testene (ELISA). Veterinærinstituttet har undersøkt hjerneprøven med en oppfølgende test (Western blot) som også har blitt positiv.

[ 21.01.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

Gratis fiskehelseseminar
[30 jan 12:00 - 30 jan 16:00]
Bioforsk-konferansen 2015
[4 feb 10:00 - 5 feb 15:15]

 

I media

Mattilsynet fant saueskabb på importert dyr
[Dagligvarehandelen - 30.01.15]
Bekreftet atypisk BSE
[Animalia - 29.01.15]
Saueskabb påvist på alpakka i Sør-Tøndelag
[Veterinærinstituttet - 29.01.15]
Atypical BSE Case Confirmed in Norway
[The Dairy Site - 29.01.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Infectious salmon anaemia virus infection of Atlantic salmon gill epithelial cells. "
Weli SC, Aamelfot M, Dale OB, Koppang EO, Falk K. Journal of Virology 2013; doi: 10.1186/1743-422X-10-5.
"Associations between piscine reovirus infection and life history traits in wild-caught Atlantic salmon Salmo salar L. in Norway. "
Garseth ÅH, Biering E, Aunsmo A. Preventive Veterinary Medicine 2013; 112 (1-2): 138-46

Se flere