Nyheter

CamCon seminar i København

Veterinærinstituttet koordinerer EU-prosjektet CamCon som omhandler muligheter for kontroll på besetningsnivå med Campylobacter i fjørfeproduksjonen. Prosjektet er nå i ferd med å avsluttes, og i den forbindelse arrangeres det et avsluttende seminar i København 14. April.

[ 04.03.2015]

Tre nye besetninger bekreftet positive for LA-MRSA

Veterinærinstituttet har i dag rapportert ytterligere tre besetninger med LA-MRSA til Mattilsynet. Totalt er det nå bekreftet LA-MRSA i fire besetninger i forbindelse med det pågående utbruddet i Nord-Trøndelag.

[ 27.02.2015]

Ny sykdom hos regnbueørret: virus Y

Veterinærinstituttet påviste i 2013 en ny sykdom hos regnbueørret i ferskvann. I forbindelse med sykdomsoppklaringen ble det påvist et nytt virus, kalt virus Y. Viruset er ikke ferdig karakterisert og det er foreløpig ikke bekreftet at virus Y er årsak til sykdommen. Siste kjente utbrudd i settefiskanlegg var i januar/februar 2014. I 2015 vil Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet gjennomføre et overvåkningsprogram for å kartlegge forekomsten av virus Y.

[ 26.02.2015]

Fransk hjerteorm er ikke påvist i Norge

Det er påvist fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) hos flere hunder i Sverige. Parasitten kan gi alvorlig sykdom hos hund, og lever i hjertet og lungearteriene. Det er ikke påvist fransk hjerteorm i Norge. Hunder smittes av parasitten via snegler, og parasitten smitter ikke til mennesker.

[ 18.02.2015]

Bekreftet funn av LA-MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at mistanken om «livestock associated» methicillinresistente bakterier (LA-MRSA) i en grisebesetning i Nord-Trøndelag nå er bekreftet.

[ 18.02.2015]

Mistanke om MRSA i en svinebesetning i Nord-Trøndelag

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at det er sterk mistanke om methicillinresistente bakterier (MRSA) i en grisebesetning. Funnet ble gjort i samleprøver fra grisene.

[ 13.02.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

CamCon seminar i København
[14 april 10:00 - 14 april 18:00]
NMKL course
[11 mai 11:30 - 11 mai 14:30]

 

I media

SalMar får ny oppdrettslokalitet
[iLaks.no - 05.03.15]
CamCon seminar i København
[Veterinærinstituttet - 05.03.15]
Fem nye besetninger er MRSA-positive
[Trønder-Avisa - 05.03.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway"
Gjerde B, Josefsen TD. Parasitology Research 2015 Mar;114(3):873-86. DOI 10.1007/s00436-014-4251-8
"Piscine orthoreovirus (PRV) ơ3 protein binds dsRNA. "
Wessel Ø, Nyman IB, Markussen T,Dahle MK, Rimstad E,. Virus Res. 2015 Jan 14;198C:22-29.
"Piscine orthoreovirus (PRV) infects Atlantic salmon erythrocytes. "
Finstad OW, Dahle MK, Lindholm TH, Nyman IB, Løvoll M, Wallace C, Olsen CM, Storset AK, Rimstad E. Vet Res. 2014 Apr 3;45(1):35.

Se flere