Nyheter

Salmonella Bareilly påvist i slaktekyllingflokk

Veterinærinstituttet har bekreftet funn av bakterien Salmonella Bareilly i en prøve fra et hus med slaktekyllingproduksjon i Finnøy kommune.  

[ 11.02.2016]

Totalt 12 lokaliteter med påvisning/ mistanke om PD i år

Det er i januar påvist PD på tre lokaliteter i Hordaland, en i Sør-Trøndelag og en i Nord-Trøndelag. Det er i tillegg mistanke om PD på to lokaliteter i Hordaland, en i Møre og Romsdal og en i Sør-Trøndelag.

[ 11.02.2016]

AquaEpi I 2016: Ny møteplass om epidemiologi innen akvakultur

Velkommen til den første globale konferansen i epidemiologi og sykdommer hos akvatiske dyr i oppdrett!  Konferansen avholdes i Oslo 20.-22. september 2016.

[ 05.02.2016]

Ulv alvorleg angrepen av skabb

Veterinærinstituttet har stadfesta at ulven som blei avliva i Enebakk i januar, hadde skabb. Han var alvorleg angrepen av sjukdommen og 40-50 % av kroppsoverflata mangla pels. Varmetapet i den sterke kulden har truleg vore stort og dyret har lidd.

[ 04.02.2016]

Påviste tilfeller av Infeksiøs lakseanemi i 2016

Det er så langt i år påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA)  på en lokalitet i Nordland.

[ 04.02.2016]

Stor interesse for obduksjonskurs

Veterinærinstituttet har i samarbeid med Animalia arrangert kurs i feltdiagnostikk for 40 veterinærer som jobber med produksjonsdyr. 

[ 03.02.2016]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

AquaEpi I - 2016
[20 sep 08:00 - 22 sep 16:00]

 

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere