Nyheter

Flaggermusrabiesvirus påvist hjå norsk flaggermus

Veterinærinstituttet har påvist flaggermusrabiesvirus hjå ei vassflaggermus. Dette er første gongen at denne typen flaggermusvirus er funne i Noreg. Smitterisikoen til menneske er rekna som svært lav.

[ 13.10.2015]

Påminnelse: seminar om alpakka og lama 21. oktober

Påmeldingsfrist til fagseminaret er 15. oktober. Veterinærinstituttet inviterer til fagseminar om noen aktuelle smittestoff og sykdommer hos alpakka og lama i fellesauditoriet på Ullevålsveien 76 på Adamstuen.

[ 13.10.2015]

Stor interesse for lakselusseminar

Hva kan vi lære av kunnskap og erfaringer generert frem til nå? Forskere og flere fra næringa sørget for at både erfaringsbasert kunnskap, forskning og analyser ble gjenstand for spørsmål og diskusjon under seminaret som Veterinærinstituttet og NMBU arrangerte sammen 6. oktober.

[ 13.10.2015]

Tyskere ønsker å lære om norsk svineproduksjon

En delegasjon på 26 personer fra Niedersachsen, en av Tysklands viktigste husdyrområder, var på besøk i Norge for å se og lære om norsk svineproduksjon.

[ 12.10.2015]

PD-tall på nivå med fjoråret

Hittil i år er det påvist/mistanke om PD på 110 lokaliteter mot 116 på samme tidspunkt i fjor. 

[ 07.10.2015]

Følg lakselusseminar online Tirsdag 6. oktober

Du kan følge heldagsseminaret "Hvordan få full kontroll med lakselus?" online.

[ 06.10.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

Sjukdom hos alpakka og lama
[21 okt 10:00 - 21 okt 17:00]

 

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere