Nyheter

AquaEpi 2016 – ny frist for å levere abstract

Frist for å sende inn abstract til konferansen er utsatt til 30. mai. Vi håper dette vil oppmuntre flere til å sende inn muntlige presentasjoner eller postere til konferansen.

[ 29.04.2016]

Funn av prionsykdommen CWD på villrein i Nature news

Prionsykdommen Chronic wasting disease (CWD) som nylig ble påvist på en villrein av Veterinærinstituttet har fattet interesse hos Nature news som har gjort et intervju av to av våre forskere.

[ 19.04.2016]

Ny påvisning av fransk hjerteorm

Veterinærinstituttet påviste i april 2016 parasitten fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) i en rødrev i Time, Rogaland. Parasitten ble påvist første gangen i Norge hos en rødrev i Ski i mars 2016. I mars utvidet Veterinærinstituttet overvåkingen til hele landet. Det nye funnet indikerer at parasitten er mer utbredt i Sør-Norge enn tidligere antatt. Fransk hjerteorm kan medføre alvorlig sykdom hos hundedyr, men smitter ikke mennesker. Dette er andre gangen parasitten påvises i Norge.

[ 15.04.2016]

Kunnskapsstatus lakselus

Veterinærinstituttet har sammen med 11 andre forskningsinstitusjoner gått gjennom kunnskapsstatus for «trafikklyssystemet» som oppdrettsnæringens kapasitetsutvikling skal baseres på. Rapporten som omhandler kunnskap om lakselus på oppdrettsfisk og villfisk, viser at det fortsatt gjenstår viktige kunnskapshull som det må arbeides videre med frem mot planlagt implementering av systemet høsten 2016/våren 2017. 

[ 15.04.2016]

Veterinærinstituttet på ECCMID 2016

Representanter fra Veterinærinstituttet var nylig på ECCMID 2016 i Amsterdam. ECCMID er en stor årlig mikrobiologi-konferanse som arrangeres av ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). Årets konferanse satte ny rekord med mer enn 10 000 deltagere. Konferansen varte fire dager med et tettpakket faglig program.

[ 13.04.2016]

Økning i antall påvist/mistenkte tilfeller av pankreassykdom PD

Det er for tidlig å si om denne økningen representerer en trend. Det er i mars påvist PD på en lokalitet i Rogaland, en i Hordaland og to i Møre og Romsdal. Det er i tillegg mistanke om PD på to lokaliteter Hordaland, tre i Møre og Romsdal og to i Sør-Trøndelag.

[ 11.04.2016]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

AquaEpi I - 2016
[20 sep 08:00 - 22 sep 16:00]

 

I media

Alle enige om kunnskapshull
[Kyst.no - 03.05.16]
Unøyaktig om genmodifisert mais
[Forskning.no - 03.05.16]
Bekrefter ILA hos SalMar
[iLaks.no - 02.05.16]
ILA bekreftet hos Salmar Farming i Frøya
[FiskeribladetFiskaren - 02.05.16]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere