Nyheter

Svært liten risiko for fugleinfluensa H7N7 i Norge

På bakgrunn av utbrudd av høypatogen fugleinfluensa hos verpehøner i Tyskland og England, har Mattilsynet bedt Veterinærinstituttet vurdere hvorvidt utbruddene gir risiko for introduksjon av viruset til Norge. Veterinærinstituttet vurderer situasjonen slik at risikoen for spredning av HPAI H7N7 til norsk fjørfe er svært liten.

[ 30.07.2015]

Pankreassyke - månedsoversikt juni 2015

Oversikt over PD-tilfeller i juni er klar. Det var betydelig færre tilfeller av pankreassyke første halvår i år sammenlignet med 2014, som er året med flest PD-tilfeller hittil. Men det er langt flere hittil i 2015 enn på samme tidspunkt i 2013.

[ 22.07.2015]

Gode råd kan bli dyre

Anne-Gerd Gjevre skriver i et innlegg i avisa Tromsø at «gode råd kan bli dyre». Hun er kritisk til å konkurranseutsette  overvåkning av alvorlige helsetrusler mot dyr og mennesker og frykter at viktig nasjonal kunnskap kan gå tapt.

[ 17.07.2015]

Fiskehelserapporten 2014 – risikokapittel: Lavt forbruk av antibiotika i fiskeoppdrett

-Forbruket av antibakterielle midler var i fjor det laveste i norsk fiskeoppdrett siden slutten av 1970-tallet. Fiskehelserapporten 2014 fra Veterinærinstituttet viser at sjukdommer forårsaket av bakterier er under god kontroll i norsk fiskeoppdrett, sier Atle Lillehaug, forsker og prosjektleder ved Veterinærinstituttet i Oslo.

[ 17.07.2015]

Rabiesmistanke avkreftet

Veterinærinstituttet avkrefter mistanke om rabies etter analyser av prøver fra en importert hund forrige uke. Den 18 måneder gamle hunden viste atferdsendringer og har bitt flere mennesker. Hunden, som nå er erklært negativ, kom til Norge fra Spania.

[ 14.07.2015]

Salmonellose påvist hos storfe i Nordland

Veterinærinstituttet har påvist Salmonella Typhimurium i avføringsprøver fra tre kyr med alvorlig diaré i en besetning med melkekyr i Nordland.

[ 10.07.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere