Nyheter

Hvem skjøt? På sporet av eggsporene

En liten nematode ble i forrige uke funnet skutt og drept på den mest bestialske måte, og 'Mykoklanen' har blitt tilkalt for å oppklare saken. Det er sikret spor på stedet og rettspatologiske og ballistiske undersøkelser er i gang. Det er tid for en mykologisk påskekrim. 

[ 11.04.2014]

Oppsummering av den forskningsfaglige virksomheten i 2013

2013 karakteriseres som et bra år for forskning på Veterinærinstituttet. Total FoU var noe lavere enn foregående år, men de siste 3-4 årene har det vært vanlig med +/-  5 til 10 % endring.  Det er gledelig at EU finansiering har hatt en betydelig økning. 

[ 02.04.2014]

Fagseminar 7. april: Ny lovende vaksine mot paratuberkulose

Paratuberkulose er en svært tapsbringende bakteriesykdom hos drøvtyggere, som kan føre til redusert melkeproduksjon, avmagring og død. Sykdommen finnes i de fleste land, og i Norge har paratuberkulose hovedsakelig forekommet hos geit. Paratuberkulose er en av sykdommene prosjektet «Friskere geiter» forsøker å utrydde.

[ 02.04.2014]

Lakselus og resistens

Tilfeller av redusert behandlingseffekt ved avlusning, sammen med resultatene av følsomhetstester mot lakselusmidler har skapt bekymring for økende resistensutvikling hos lakselus. Veterinærinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet, oppsummert bruken av kjemiske midler til avlusning av laks i oppdrett, samt aktivt overvåket resistensstatusen for lakselus langs norskekysten i 2013. 

[ 26.03.2014]

Veterinærinstituttet inviterer til seminar om E. coli

Torsdag 3. april inviteres det til oppsummerings- og sluttseminar for et flerårige forskningsprosjekt om E. coli. Dette er et kompetanseprosjekt for næringslivet støttet av BIONÆR. Påmeldingsfristen er forlenget til 31. mars.

[ 26.03.2014]

Ny rutine for innsending av speneprøver for mastittdiagnostikk storfe, geit og sau fra 1.april 2014.

Fra 1. april 2014 opphører bakteriologiske undersøkelser av speneprøver (mastittprøver) fra storfe, geit og sau ved Veterinærinstituttet i Sandnes, Bergen, Trondheim og Harstad.

[ 25.03.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev


 

Kommende aktiviteter

Veg-i-Trade
[11 juni 09:00 - 1 jan 01:00]

 

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere