Nyheter

Veterinærinstituttet ruster opp i kampen mot lusa

Kari Olli Helgesen er nyansatt forsker på seksjon for epidemiologi ved Veterinærinstituttet. Der skal hun arbeide på ulike lakselusprosjekter, samt ta del i Veterinærinstituttets forvaltningsstøtte på lakselusfeltet.

[ 26.05.2016]

Slektskapsanalyser tyder på smitteutveksling mellom vill og oppdrettet laksefisk

Gjennom helseovervåkingen som Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har utført i regi av Mattilsynet i perioden 2012-2015, er det svært få funn av virus i vill laksefisk selv om disse virusene er vanlige i oppdrett. 

[ 26.05.2016]

Chronic Wasting Disease (CWD): Prionsjukdom påvist hos en norsk elg

Veterinærinstituttet har i dag meddelt Mattilsynet at vi har påvist prionsjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) på ei elgku fra Selbu i Sør-Trøndelag. Sjukdommen, velkjent hos hjortedyr i Nord-Amerika, ble av Veterinærinstituttet påvist for første gang i Europa på en norsk villrein i april i år. Det nye tilfellet på elg i Selbu er det andre påviste tilfellet av denne sjukdommen på et europeisk hjortedyr. 

[ 25.05.2016]

Ingen nye tilfeller av PD Nord for Hustavika i april

Hittil i år er det påvist/mistanke om PD på 40 lokaliteter mot 31 på samme tidspunkt i fjor. Det høyere antallet skyldes i all hovedsak påvisningene som ble gjort i Sør-Trøndelag i januar/februar.

[ 18.05.2016]

Behandling mot AGD

Amøbesykdommen AGD har siden 2013 har hatt stor betydning for fiskehelsen i norsk oppdrettsnæring. Tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett for mai er "Behandling mot AGD".

[ 12.05.2016]

Rolf Bjerke Larssen tildelt hederspris innen veterinær epidemiologi

Rolf Bjerke Larssen, førsteamanuensis ved Norges veterinærhøgskole, NMBU, mottok hedersprisen for sin store innsats når det gjelder opplæring av veterinærstudenter og doktorgradsstudenter i forsøksdesign og forskningsmetodikk. Prisen ble delt ut på et symposium arrangert av Veterinærinstituttet og NMBU på Adamstua 12. mai. 

[ 12.05.2016]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

AquaEpi I - 2016
[20 sep 08:00 - 22 sep 16:00]

 

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere