Nyheter

Amøbegjellesykdom – oversikt november 2014

Basert på prøver innsendt til Veterinærinstituttet, er det lagd en oversikt over tilfeller av amøbegjellesykdom (AGD). Da sykdommen ikke er meldepliktig, utgjør ikke denne listen en total oversikt over AGD tilfeller i Norge.

[ 16.12.2014]

Salmonellose påvist hos storfe i Hordaland

Veterinærinstituttet har påvist Salmonella Typhimurium i avføringsprøver fra tre kalver fra en besetning med melkekyr på Voss i Hordaland fylke. Besetningen har hatt problemer med diaré og dødsfall på flere kalver.

[ 16.12.2014]

Veterinærinstituttet har vært 100 år på Adamstua

Veterinærinstituttet på Adamstua fylte 100 år i november 2014. 12. desember ble dette markert på instituttet med gløgg, pepperkaker og en presentasjon av den nylanserte boka om instituttets historie, skrevet av fagdirektør Roar Gudding.

[ 16.12.2014]

Risikovurdering av fisk i norsk kosthold

Forskningsdirektør ved Veterinærinstituttet og medlem av hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), Janneche Utne Skåre, har ledet arbeidet med en rapport på nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold. Rapporten er utarbeidet av VKM på oppdrag fra Mattilsynet, og er en oppdatering av vurderingen som komitéen publiserte i 2006.

[ 15.12.2014]

Liten fare for spredning av fugleinfluensavirus H5N8 til Norge

Per desember 2014 vurderes risikoen for smitteintroduksjon av høypatogent fugleinfluensa H5N8 til Norge som liten. På nåværende tidspunkt er smitteintroduksjonen først og fremst knyttet til fugl med hekkeområder i det vestlige og østlige Russland og derfor utenfor Norges hovedtrekkrute.

[ 11.12.2014]

Oppdatering: Kinolonresistente E. coli i kylling

De foreløpige resultatene fra årets overvåkning viser at forekomsten av kinolonresistente E.coli på kyllingfilet er oppunder 70 %. Forekomsten er dermed høyere enn på kalkunfilet.

[ 10.12.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere