Nyheter

Registrering av årsaker til død hos rensefisk

Som et resultat av prosjektet «Rensefiskhelse – kartlegging av dødelighet og dødelighetsårsaker» har styringsgruppa i prosjektet sammen med Veterinærinstituttet utarbeidet en standard mal for registrering av dødelighetsårsaker hos rensefisk. 

[ 10.07.2014]

Rensefisk: Økt bruk av oppdrettet og vaksinert berggylt og rognkjeks kan redusere dødelighet

Veterinærinstituttet har i 2013 utført den mest omfattende kartleggingen noensinne av dødelighet og dødelighetsårsaker hos rensefisk i oppdrettsanlegg som brukes for å bekjempe lakselus. Rapporten som oppsummerer arbeidet viser bl.a. at noen typer oppdrettet og vaksinert rensefisk er bedre rustet til å motstå sykdom og død og reduserer muligheten for smitteoverføring.

[ 10.07.2014]

Vær nøye med grill-hygienen

Campylobacteriose er den vanligst rapporterte matbårne bakterieinfeksjonen i Norge. Kyllingkjøtt kan inneholde Campylobacter-bakterien, spesielt om sommeren. Slurver du med hygiene og tilbereding for eksempel ved grilling, risikerer du å få campylobacteriose.

[ 08.07.2014]

Funn av svelgbrems hos elg i Sør-Norge

Veterinærinstituttet har de siste månedene påvist svelgbrems hos elg på Østlandet og i Trøndelag. Parasitten er tidligere bare påvist hos elg i Pasvik. Funnene tyder på at elgens svelgbrems er under spredning her i landet.  

[ 08.07.2014]

Pankreassyke - månedsoversikt juni 2014

Månedsoversikten for antall nye tilfeller av pankreassjuke i juni viser en kraftig økning sammenlignet med fjoråret, med mer enn en dobling av antall tilfeller første halvår.

[ 04.07.2014]

Scenarier for spredning av LA-MRSA

Veterinærinstituttet har utviklet en spredningsmodell for dyreassosiert antibiotikaresistente stafylokokker, såkalt LA-MRSA i norske svinebesetninger. Modellen viser forventet forekomst av LA-MRSA på besetningsnivå i den norske svinepopulasjonen etter ti år ved fire ulike forvaltningsmodeller, hvis det innledningsvis er fem, ti, tjue eller femti besetninger som er positive for LA-MRSA. 

[ 03.07.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

I media

Hold fingrene av fatet!
[Glomdalen.no - 30.07.14]
Villaks død av oksygenmangel
[Kyst.no - 29.07.14]
Dette var Norges eldste gaupe
[Østlands-Posten - 28.07.14]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere