Nyheter

Ny rapport om antibiotikaresistens

Rapporten «Antibiotikaresistens kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak» er utarbeidet av en uavhengig ekspertgruppe opprettet av fire departementer; Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, daværende Fiskeri- og kystdepartementet og daværende Miljøverndepartementet.

[ 19.08.2014]

Utbrudd av listeriose i Danmark

Sykdomsutbrudd forårsaket av bakterien Listeria monocytogenes er påvist i Danmark. Fra september 2013 til i dag er det registrert 20 tilfeller av listeriose der.

[ 13.08.2014]

Gyrobekjempelse i Rauma

Onsdag 13. august starter Veterinærinstituttet andre runde av rotenonbehandling av Raumaregionen med mål om å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Veterinærinstituttet har prosjektledelsen for aksjonen på oppdrag fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

[ 13.08.2014]

Pankreassyke - månedsoversikt juli 2014

Månedsoversikten for antall nye tilfeller av pankreassjuke i juli viser en klar nedgang sammenlignet med forrige måned.

[ 07.08.2014]

Ulovlig genmodifisert papaya funnet for første gang i Norge

For første gang er det påvist ulovlig genmodifisert papaya i Norge. Det finnes ingen godkjente genmodifiserte papaya hverken i Norge eller Europa. Funnet ble gjort i en prøve av hermetisk "Papaya in syrup" fra Thailand. Prøven ble tatt ut i forbindelse med overvåkingsprogrammet "Tilsyn med genmodifisering" som Mattilsynet gjennomfører i samarbeid med Veterinærinstituttet. Dette er første året papaya er tatt ut til kontroll i Norge.

[ 07.08.2014]

Registrering av årsaker til død hos rensefisk

Som et resultat av prosjektet «Rensefiskhelse – kartlegging av dødelighet og dødelighetsårsaker» har styringsgruppa i prosjektet sammen med Veterinærinstituttet utarbeidet en standard mal for registrering av dødelighetsårsaker hos rensefisk. 

[ 10.07.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere