Nyheter

LA-MRSA - oppdaterte resultater

Veterinærinstituttet har i løpet av denne uken rapportert til Mattilsynet at det i ytterligere 11 besetninger er bekreftet påvist LA-MRSA. Totalt er det nå bekreftet LA-MRSA i 15 besetninger i forbindelse med det pågående utbruddet. Disse besetningene ligger i Trøndelag og i Troms. I tillegg, er totalt 15 besetninger ferdig analysert med negativt prøveresultat. Prøver fra ytterligere 19 besetninger er fortsatt under analyse ved Veterinærinstituttet, og vil være ferdig analysert i løpet av neste uke.

[ 06.03.2015]

Fiskehelserapporten 2014

Rapporten for helsetilstanden hos laksefisk og marin fisk i 2014 er nå lagt ut. Fiskehelserapporten er basert på resultater fra undersøkelse av prøver til Veterinærinstituttets laboratorier i Harstad, Trondheim, Bergen og Oslo, samt informasjon fra fiskehelsetjenester langs hele kysten. Informasjon er også hentet inn fra andre forskningsinstitusjoner og Mattilsynet. Totalt har Veterinærinstituttet fått inn ca. 2330 saker for oppklaring av sykdomsproblemer hos oppdrettsfisk. I tillegg kommer saker fra sykdomsovervåking, oppdrag og forskning.

[ 06.03.2015]

Pankreassyke - månedsoversikt februar 2015

Det er i februar påvist PD på fem lokaliteter i Hordaland, tre lokaliteter i Sogn og Fjordane og en lokalitet i Sør-Trøndelag. I tillegg er det mistanke om PD på en lokalitet i Rogaland, fire lokaliteter i Hordaland, en lokalitet i Sogn og Fjordane og en lokalitet i Møre og Romsdal. Antallet hittil i år er på samme nivå som på samme tidspunkt i 2014.

[ 06.03.2015]

CamCon seminar i København

Veterinærinstituttet koordinerer EU-prosjektet CamCon som omhandler muligheter for kontroll på besetningsnivå med Campylobacter i fjørfeproduksjonen. Prosjektet er nå i ferd med å avsluttes, og i den forbindelse arrangeres det et avsluttende seminar i København 14. April.

[ 04.03.2015]

Tre nye besetninger bekreftet positive for LA-MRSA

Veterinærinstituttet har i dag rapportert ytterligere tre besetninger med LA-MRSA til Mattilsynet. Totalt er det nå bekreftet LA-MRSA i fire besetninger i forbindelse med det pågående utbruddet i Nord-Trøndelag.

[ 27.02.2015]

Ny sykdom hos regnbueørret: virus Y

Veterinærinstituttet påviste i 2013 en ny sykdom hos regnbueørret i ferskvann. I forbindelse med sykdomsoppklaringen ble det påvist et nytt virus, kalt virus Y. Viruset er ikke ferdig karakterisert og det er foreløpig ikke bekreftet at virus Y er årsak til sykdommen. Siste kjente utbrudd i settefiskanlegg var i januar/februar 2014. I 2015 vil Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet gjennomføre et overvåkningsprogram for å kartlegge forekomsten av virus Y.

[ 26.02.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

CamCon seminar i København
[14 april 10:00 - 14 april 18:00]
NMKL course
[11 mai 11:30 - 11 mai 14:30]

 

I media

- Tøff start på PD-året
[iLaks.no - 06.03.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway"
Gjerde B, Josefsen TD. Parasitology Research 2015 Mar;114(3):873-86. DOI 10.1007/s00436-014-4251-8
"Piscine orthoreovirus (PRV) ơ3 protein binds dsRNA. "
Wessel Ø, Nyman IB, Markussen T,Dahle MK, Rimstad E,. Virus Res. 2015 Jan 14;198C:22-29.
"Piscine orthoreovirus (PRV) infects Atlantic salmon erythrocytes. "
Finstad OW, Dahle MK, Lindholm TH, Nyman IB, Løvoll M, Wallace C, Olsen CM, Storset AK, Rimstad E. Vet Res. 2014 Apr 3;45(1):35.

Se flere