Nyheter

Satser på Portugal

Veterinærinstituttet besøker i begynnelsen av oktober flere forskningsinstitusjoner og nasjonale myndigheter for å stryke forskningssamarbeidet i marin sektor. Besøket er kommet i stand etter at Presidenten i Portugal besøkte Norge tidligere i år.

[ 02.10.2015]

Fjærmidd påvist på hobbyfjørfe

Veterinærinstituttet har i forbindelse med obduksjon av en hane fra et hobbyfjørfehold påvist fjærmidd av arten Megninia spp. Arten er tidligere påvist på hobbyhøns i Sverige, men det er første gang man finner den i Norge.

[ 01.10.2015]

14 nye ILA-påvisninger hittil i år

Det er så langt i år påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA)  til sammen 14 lokaliteter, hvorav åtte i Nordland,  to i Møre og Romsdal, to i Troms, en i Hordaland og en i Finnmark. Veterinærinstituttet arbeider med å kartlegge sannsynlige smitteveier. En rekke av påvisningene den siste tiden ser ut til å ha sammenheng med inntak fisk fra et smittet settefiskanlegg.

[ 01.10.2015]

MRSA påvist hos storfe knyttet til MRSA tilfelle hos svin

Veterinærinstituttet har rapportert til Mattilsynet om funn av antibiotikaresistente bakterier (MRSA) hos storfe i Rogaland. Storfebesetningen ble testet i forbindelse med oppklaring av MRSA hos svin på samme gård.

[ 29.09.2015]

Påminnelse: seminar om lakselus 6. oktober

Påmeldingsfrist til seminaret er 1 otkober. De veterinære vitenskapsmiljøene NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet inviterer til et åpent fagseminar om lakselus på NMBU Veterinærhøgskolen 6. oktober kl. 09.00.

[ 29.09.2015]

Steinsmetten er ikke utryddet!

I artikkelen «Utrydda – for godt?» publisert 16.09.15 av iStorfjord blir det gjennomgående framstilt at rotenonbehandlingen av Signaldalselva har utryddet steinsmetten. Det er ikke riktig! Steinsmetten vil komme tilbake i hele elva gjennom naturlig reetablering fra bestanden av steinsmett ovenfor behandlet strekning.

[ 25.09.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

Lakselus - hvordan få kontroll
[6 okt 09:00 - 1 jan 01:00]
Menneskeliggjøring av dyr
[8 okt 12:00 - 8 okt 15:00]
Sjukdom hos alpakka og lama
[21 okt 10:00 - 21 okt 17:00]
Gå til kalenderen

 

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere