Nyheter

Termisk avlusning – dokumentasjon av velferd og effekt

Termisk avlusning er en av mange nye ikke-medikamentelle metoder som er under utvikling. Nye metoder mot lus må ha en god nok effekt og må ikke medføre dårlig velferd for fisk. Et prosjekt som ledes av Veterinærinstituttet i samarbeid med flere oppdrettsselskap og Ocea AS skal nå dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus ved bruk av denne nye metoden.

[ 02.10.2014]

Humøret til bonden smitter over på kua

Tidligere forskning har vært opptatt av å observere atferden til dyra i fjøset. Kristian Ellingsen, forsker ved Veterinærinstituttet, og kollegaene har nå inkludert bonden, og brukt en egen atferdsmetode for å karakterisere atferden hos både kalvene og personen som steller dem, noe som er helt nytt.

[ 30.09.2014]

Seminar: Teknologier for fremtiden

15 oktober arrangeres temadag med teknologier for fremtiden i fokus. Her  presenterer de første resultatene fra EU-prosjektet STARTEC , som Veterinærinstituttet leder. I prosjektet jobber man blant annet med å utvikle et dataverktøy som skal gi bedre oversikt med hensyn til kvalitet, mattrygghet og at det skal bli mulig å veie kostnader for forbedringstiltak mot hverandre. Prosjektet er i sitt siste halvår, og har mye interessant og nyttig å formidle til næring og myndigheter.

[ 25.09.2014]

Ny rapport: Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene

Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene var i 2013 inn i sitt fjerde år. Totalt er det satt ut nærmere seks millioner individer av laks i de tre vassdraga og 240.000 individer av sjøørret, fordelt på Figga og Byaelva.

[ 24.09.2014]

Mykobakterieinfeksjon i svinebesetninger opprettholdes i miljøet og kan unnslippe kjøttkontrollen

Kunnskap om hvordan griser smittes av Mycobacterium avium og hvordan smitten spres, er av stor betydning for bedre smitteforebygging i grisebesetninger og for å unngå smitte til mennesker.

[ 24.09.2014]

Gyrodactylus salaris er ikke påvist i Steinkjerelvene

I perioden 2010-2014 har Veterinærinstituttet undersøkt totalt 1696 laksunger fra Steinkjervassdraget, Figga og Lundelva uten at Gyrodactylus salaris har blitt påvist. Det er nå fem år siden elvene ble rotenonbehandlet. Mattilsynets krav for friskmelding av kjemisk behandlede vassdrag synes dermed å være oppfylt.

[ 23.09.2014]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

Fagdag om Listeria
[7 okt 09:00 - 10 okt 16:00]
Seminar: Teknologier for fremtiden
[15 okt 09:30 - 15 okt 16:00]

 

I media

Kyllingkrangelen fortsetter
[Ta.no - 01.10.14]
Kylling-krangelen fortsetter
[Ås Avis - 01.10.14]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Identification of microcystins in a Lake Victoria cyanobacterial bloom using LC-MS with thiol derivatization"
Miles CO, Sandvik M, Nonga HE, Rundberget T, Wilkins AL, Rise F, Ballot A. TOXICON 2013; 70: 21-31
"Stichorchis subtriquetrus in a free-living beaver in Scotland"
Campbell-Palmer R, Girling S, Pizzi R, Hamnes IS, Oines O, Del-Pozo J. VETERINARY RECORD 2013; 173 (3):73

Se flere