Nyheter

Veterinærinstituttet er blitt medlem av SAFE, mattrygghetskonsortiet i EU

1.september 2015 ble Veterinærinstituttet medlem av European Association of Food Safety, SAFE-konsortiet.

[ 03.09.2015]

Påviste tilfeller av Infeksiøs lakseanemi (ILA) hittil i 2015

Det er så langt i år påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) på sju lokaliteter i Nordland, to i Møre og Romsdal, en i Troms og en i Hordaland. Det er i tillegg mistanke om ILA på en lokalitet i Troms.

[ 03.09.2015]

Målstyrt virusvaksine til fisk

Veterinærinstituttet har med prosjektet "New Targeting Vaccines for Sustainable Aquaculture" fått innvilget 10 millioner kroner over tre år i optimaliseringsmidler fra BIOTEK2021. Målet er å lage målstyrte virusvaksiner til fisk.

[ 28.08.2015]

Bekreftet MRSA i en svinebesetning i Rogaland

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om påvisning av MRSA i en svinebesetning i Rogaland. Funnet ble gjort i samleprøver fra grisene i forbindelse med det nasjonale overvåkningsprogrammet for MRSA hos svin.

[ 27.08.2015]

Påvist antistoffer mot storfetuberkulose hos alpakka

Veterinærinstituttet har påvist antistoffer mot storfetuberkulose hos to alpakkaer som står i isolat på en gård i Hedmark. De to positive dyrene ble importert fra Canada sammen med 19 andre alpakkaer i sommer. 

[ 26.08.2015]

Rotenonbehandling i Skibotn

I dag, tirsdag 25. august, vil det bli holdt et informasjonsmøte i forbindelse med rotenonbehandlingen i vassdrag i Skibotnregionen. Målet er å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris

[ 25.08.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

 

I media

Landkort skal bremse sygdomme fra flåter
[Danmarks Tekniske Universitet - 04.09.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere