Nyheter

Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris på Nordkalotten

Norge grenser til land hvor Gyrodactylus salaris finnes endemisk. På forespørsel fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet vurdert risikoen for spredning av parasitten fra Sverige, Finland og Russland til Troms og Finnmark. Risikovurderingen ligger nå ute på høring frem til 21. april 2015.

[ 26.03.2015]

Lakselus: Alvorlig situasjon

En rapport fra Veterinærinstituttet viser en alvorlig situasjon i lakselusproblematikken, med økt forbruk av legemidler og nedsatt følsomhet hos lakselusa. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på oppdrag fra Mattilsynet. Den oppsummerer resultater fra overvåkningsprogrammet for resistens mot legemidler i lakselus.

[ 25.03.2015]

Høypatogen fugleinfluensa H5N8 påvist i Sverige

To svaner har testet positiv for fugleinfluensa HPAI H5N8 i Sveriges nasjonale overvåkningsprogram for fugleinfluensa.

[ 20.03.2015]

God oppslutning om nettbasert tjeneste

I oktober 2014 lanserte Veterinærinstituttet EPI (elektronisk prøvesvar og innsendelse) for fisk. Tjenesten har blitt godt mottatt, og antall brukere av den har økt jevnt siden oppstarten. Per februar 2015 brukte hele 54 % av Veterinærinstituttet sine kunder EPI for innsendelse av prøver på fisk.

[ 20.03.2015]

Asle Haukaas ny kommunikasjonsdirektør på Veterinærinstituttet

Haukaas kommer til Veterinærinstituttet fra Forskningsrådet. Fra tidligere har han mange års praktisk og strategisk erfaring med kommunikasjon som tidligere informasjonssjef ved Norges Handelshøyskole (NHH), European University Association, SIU, Universitetet i Bergen og Norsk Bremuseum.

[ 19.03.2015]

Veterinærinstituttet satser på biosikkerhet i fiskeoppdrett

Veterinærinstituttet etablerer nå en ny forskergruppe i biosikkerhet for å intensivere arbeidet mot smittsomme sykdommer i norsk fiskeoppdrett. Sykdommer som lakselus, pankreassjuke (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA) representerer store tap for næringen. Nærings- og fiskeridepartementet støtter satsingen med fem millioner kroner øremerket over statsbudsjettet i 2015.

[ 19.03.2015]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

CamCon seminar i København
[14 april 10:00 - 14 april 18:00]
Fagseminar og VitenSmak
[28 april 12:00 - 28 april 21:00]
Nordic Veterinary Serology Meeting
[5 mai 10:00 - 6 mai 16:00]
Gå til kalenderen

 

I media

Yngve Ekern #MÅVITE
[iLaks.no - 26.03.15]
Lakselus: Alvorlig situasjon
[Veterinærinstituttet - 25.03.15]
ILA-mistanke i Hadsel
[Kyst.no - 25.03.15]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway"
Gjerde B, Josefsen TD. Parasitology Research 2015 Mar;114(3):873-86. DOI 10.1007/s00436-014-4251-8
"Piscine orthoreovirus (PRV) ơ3 protein binds dsRNA. "
Wessel Ø, Nyman IB, Markussen T,Dahle MK, Rimstad E,. Virus Res. 2015 Jan 14;198C:22-29.
"Piscine orthoreovirus (PRV) infects Atlantic salmon erythrocytes. "
Finstad OW, Dahle MK, Lindholm TH, Nyman IB, Løvoll M, Wallace C, Olsen CM, Storset AK, Rimstad E. Vet Res. 2014 Apr 3;45(1):35.

Se flere