Nyheter

Ingen nye tilfeller av PD Nord for Hustavika i april

Hittil i år er det påvist/mistanke om PD på 40 lokaliteter mot 31 på samme tidspunkt i fjor. Det høyere antallet skyldes i all hovedsak påvisningene som ble gjort i Sør-Trøndelag i januar/februar.

[ 18.05.2016]

Behandling mot AGD

Amøbesykdommen AGD har siden 2013 har hatt stor betydning for fiskehelsen i norsk oppdrettsnæring. Tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett for mai er "Behandling mot AGD".

[ 12.05.2016]

Rolf Bjerke Larssen tildelt hederspris innen veterinær epidemiologi

Rolf Bjerke Larssen, førsteamanuensis ved Norges veterinærhøgskole, NMBU, mottok hedersprisen for sin store innsats når det gjelder opplæring av veterinærstudenter og doktorgradsstudenter i forsøksdesign og forskningsmetodikk. Prisen ble delt ut på et symposium arrangert av Veterinærinstituttet og NMBU på Adamstua 12. mai. 

[ 12.05.2016]

Grunnsteinen er lagt ned!

To statsrådar gjorde i går jobben sin og fekk grunnsteinen for det nye Veterinærbygget på ÅS ned i bakken. Grunnsteinen inneheld bevis frå Veterinærinstituttet på Cronic Wasting Disease, på fransk hjerteorm og boka «100 år på Adamstuen» - til undring og ettertanke for dei som kanskje opnar boksen om 100 år. Alt dette er no dynga ned med sement av Torbjørn Røe Isaksen og Jon Georg Dale i det som markerte starten på flyttinga av Veterinærinstituttet til Ås i 2019. Sjå video fra hendinga nedanfor. 

Foreløpige resultater for smittesporing av ILA-virus fra Ørnøya på Frøya

Det er utført sekvensanalyser av deler (segment 5 og segment 6) av ILA-viruset fra lokaliteten Ørnøya på Frøya. Sekvensanalysene viser at viruset  er av deletert, virulent variant og nært beslektet med ILA-virus som tidligere (desember 2014 og april 2015) er påvist på lokaliteter på Nordmøre.

[ 09.05.2016]

Veterinærinstituttet skal bidra til trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen

-Vi prioriterer dette veldig høyt og vil med dette styrke oss ressursmessig, forteller Jorun Jarp, avdelingsdirektør for helseovervåking hos Veterinærinstituttet om Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) beslutning om at instituttets lakselusmodell skal videre testes ut. 

[ 04.05.2016]

 

Nyhetsarkiv

 

 

 

 

Motta nyhetsbrev

 

Kommende aktiviteter

AquaEpi I - 2016
[20 sep 08:00 - 22 sep 16:00]

 

I media

Legger frem reinører som bevis
[iFinnmark.no - 24.05.16]

Nyhetene er levert av Meltwater Se flere

Nye forskningsartikler

"Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway."
Molecular characterisation of Sarcocystis lutrae n. sp. and Toxoplasma gondii from the musculature of two Eurasian otters (Lutra lutra) in Norway. Parasitol Res. 2015 Mar;114(3):873-86. doi: 10.1007/s00436-014-4251-8. Epub 2014 Dec 16.
"Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology"
Oropeza-Moe, M, Wisløff, H, Bernhoft, A. Selenium deficiency associated porcine and human cardiomyopathies. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 2015 Jul;31:148-56.
"Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L."
A McBeath, M Aamelfot, D H Christiansen, I Matejusova, T Markussen, M Kaldhusdal, O B Dale, S C Weli and K Falk. Immersion challenge with low and highly virulent infectious salmon anaemia virus reveals different pathogenesis in Atlantic salmon, Salmo salar L. Journal of Fish Diseases 2015, 38, 3–15.

Se flere